User:Thuydaonguyen

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Pha Trà.jpg

  • Tên thật Bùi Thụy Đào Nguyên

Cộng tác bài vở cho Wiki tiếng Việt tại địa chỉ [1]

Album ảnh: