User:Tuankiet65/POTYGalleries/layout

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
  Hình ảnh của năm
   Cuộc thi lựa chọn Hình ảnh của năm lần thứ bảy tại Wikimedia Commons

Cảm ơn sự tham gia nồng nhiệt của bạn! Đã có kết quả cho hình ảnh của năm 2012!


Galleries by categories[edit]

Genre Categories
Animals Arthropods Arthropods (47)
Lepidoptera Lepidoptera (73)
Birds Birds (62)
Mammals Mammals (27)
Other animals Other animals (32)
Plants and fungi Plants and fungi Plants and fungi (50)
Bones, shells and fossils Bones, shells and fossils Bones, shells and fossils (18)
People People and human activities People and human activities (62)
Artworks Paintings and illustrations Paintings and illustrations (65)
Sculptures, Vitral and Inscriptions Sculptures, Vitral and Inscriptions (34)
Architecture Cities and ruins Cities and ruins (50)
Constructions and buildings Constructions and buildings (97)
Interiors and details Interiors and details (73)
Panoramas Panoramic views Panoramic views (60)
Nature views Nature views Nature views (67)
Astronomy Astronomy, satellite and outer space Astronomy, satellite and outer space (41)
Non-photographic files Maps and diagrams Maps and diagrams (36)
Objects and miscellaneous Vehicles and crafts Vehicles and crafts (40)
Objects, rocks and miscellaneous Objects, rocks and miscellaneous (46)

2012 FPs chronologically[edit]

2012 FPs by month
January tháng 1 (52)
February tháng 2 (73)
March tháng 3 (85)
April tháng 4 (103)
May tháng 5 (83)
June tháng 6 (70)
July tháng 7 (48)
August tháng 8 (65)
September tháng 9 (70)
October tháng 10 (103)
November tháng 11 (116)
December tháng 12 (120)


ALL or half of 2012 FPs
January – June 2012 (466)
July – December 2012 (522)
ALL 2012 FPs (988)
[[:User:Tuankiet65/POTYGalleries/en]]