User:Utar Sigmal

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Всичките ми образи.

Основният ми предмет на интерес сега е визуалният облик на българските статии с дендрологична тематика. Ето какво преследвам със своята активност:

  • Налагане на единен визуален стил/модел на българските статии за дървета. Шаблонът е необходимо зло за всяка научна работа. Това означава логичният минимум образи (повечето статии в тази област са „мъничета”), покриващ целия спектър от външни морфологични характеристики на обекта на дадената статия – текстура на ствола (кора), листна маса (листа), цветове, плодове (семена). Така наречената „Галерия”. В случай че даден елемент отсъства, се опитвам да открия друга характерна черта от облика на съответното растение. За основен образ се опитвам да подбера снимка с общ план или такава, която съдържа поне един разпознаваем елемент от гореизброените; второто е по-полезно в информационно отношение. Добре е въпросната характеристика да отличава дадения вид от сродните нему. Понякога са подходящи и ботаническите илюстрации (особено в материалите за по-общи таксони), тъй като съдържат всички съществени елементи накуп. Каква е целта на този модел: да предостави по възможно най-директния начин цялата необходима (по-скоро налична) информация за предмета на търсене, без нуждата от допълнително преглеждане на категории или подстраници в комънс (Общомедия). Да можеш да получиш добра представа за интересуващото те само с един поглед. Особено що се касае до минималистичния уеб дизайн, предназначен за новите портативни компютърни устройства.
  • Попълване на областите от Общомедия, изпитващи недостиг на визуален материал, с изображения (заснети от мен или предоставени ми безусловно) на растения, географски обекти, създадени от мен графики и пр. Без да претендирам, че съм професионален фотограф. Не разполагам с научна степен по нито една биологическа дисциплина. Нито с достатъчно професионална техника. Компенсирам това с много време за интернет проучване - на чужди и български източници, както и с работа „на място”. С две думи, аз съм ентусиаст с богата обща култура, око на художник и желание да подобря нещо. Имай това предвид, ако все пак решиш да използваш мое изображение. Проучи за себе си.

Ето и критериите ми за добро изображение (важещи както при подбор на такива от комънс, така и при моето усилие да допринеса към общата база данни чрез снимки):

  • Основният обект (предмет, тема) на фотографията да е добре поставен (центриран или в точка на пропорция спрямо цялото) в пространството. Да е достатъчно добре изпъкващ на фона на несъществените елементи от обкръжаващата го среда. Да е достатъчно едър (визуално) като съотношение спрямо тях.
  • Гама балансът (черното, тъмните части) на фотографията да позволява всички съществени елементи от заснетото да се открояват – детайлите трябва да са налице.
  • Биологическото същество или участъкът от земната повърхност, ангажирани в процеса на фотографиране, да са в добро естетическо състояние.
  • Изображението като цяло да е с достатъчно висока резолюция.
  • Статия на български + български снимки - предпочитан резултат. Смятам, че идеята е правилна.

Това е.