User:Zde/Asia Kinsky

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

The Art of Asia in Kinský Palace, NG Prague

Umění Asie, stálá expozice Národní galerie v paláci Kinských v Praze


Ancient Chinese Art[edit]

12th cenruy BC to 2nd century AD, Room 07

Umění staré číny (12. století před n. l. až 2. století n. l.), místnost 07

Mourning officials‎[edit]

Eastern Han dynasty, 1st - 2nd century, fired and polychromed clay. Harshly current topic.

Dynastie Východní Chan, 1. až 2. století n. l, polychromovaná pálená hlína. Velmi aktuální téma.


Chinese funerary Art[edit]

Mostly fergan horses, ca 650-720 AD, Room 08

Ponejvíce ferganští koně, asi 650 až 720 před n. l., místnost 08


Chinese Buddhist Art[edit]

Room 09

Wooden statues[edit]

6. až 13. století n. l.


Art of Tibetan Buddhism[edit]

Room 10


The Art of South and Southeast Asia[edit]

Room 11

Art of Gandhara[edit]

Ancient Greek influence, 2nd-4th century AD

Vliv řecké antiky, 2. až 4. století n. l.

Buddha Shakyamuni of Gandhara 2nd century AD[edit]

Buddha Shakyamuni of Gandhara ca 300 AD[edit]

Art of Southeast Asia[edit]


Japanese Buddhist Art[edit]

Room 12


Japanese Decorative Art[edit]

Room 13


Chinese Decorative Art[edit]

Room 14


Japanese Ceramic and Metal Art[edit]

Room 15


Chinese Ceramic Art[edit]

Room 16

Chinese Neolithic Pottery[edit]

Chinese Medieval Ceramic Art[edit]


Chinese Painting and Calligraphy[edit]

Room 17


Japanese Painting, Calligraphy and graphic[edit]

Room 18


The Art of the Islamic Cultural Region[edit]

Room 19


Temporary exhibitions[edit]

Vietnamese art in the Czech Republic[edit]