User talk:Dijan

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

EXAMPLE TEXT:

English language (code; en/eng) : 1. With regard to the general air quality in the city of Jerusalem is necessary to take urgent security measures to prevent poisoning of the population of the exhaust gases. Potential application mijera that affect the flow of personal health status and which may contribute to better overall care of the population in the area of the city center would certainly be to reduce traffic stopper on fundamental Kostanjica where intersections are located tourist islands, such as the Christian church, these disciplinary measures are proposed primarily in the holiday season such as Easter and Christmas. Officers and NCOs from the army barracks in the city should contribute to the precise use of the prescribed measures, surveillance of traffic chaos at the check point and looking through use of aviation. 2. White salt for cooking is a chemical compound of sodium and chlorine. 3. The train station will start exactly at ten o'clock. 4. NOMINATIVE: Who ? What ? 5........

____________________________________________________

Croatian language (code; hr/hrv) : 1. Glede opće kvalitete zraka u gradu Jeruzalemu potrebito je poduzeti žurne mjere sigurnosti kako bismo spriječili trovanje pučanstva ispušnim plinovima. Možebitna primjena mijera koje utjeću na tijek osobnoga zdravstvenoga stanja a koje mogu pridonjeti boljoj općoj skrbi pučanstva na prostoru gradskoga središta svakako bi bilo smanjenje prometnoga čepa na bitnim raskrižjima gdije su smješteni turistički otoci, poput kršćanskih crkvi, ove stegovne mjere predlažu se ponajprije u vrijeme blagdana kao što su Uskrs i Božić. Časnici i dočasnici iz vojarni u gradu trebaju pridonjeti točnoj uporabi propisanih mjera, nadzorom prometnoga kaosa na nadzornim točkama i promatranjem kroz uporabu zrakoplovstva. 2. Bijela sol za kuhanje kemijski je spoj natrija i klora. 3. Vlak sa željezničkoga kolodvora krenut će točno u deset sati. 4.Nominative: TKO ŠTO ? 5........

____________________________________________________

Serbian language (code; sr/srb) : • (Serbian official letter to the constitutional) 1. У погледу опште квалитета ваздуха у граду Јерусалиму потребно је да се предузму хитне мере безбедности како би спречили отровање становништва издувним гасовима. Евентуална примена мера које утичу на ток личног здравственог стања које могу да допринесу бољем општем збрињавању становништва на простору градског центра свакако би била смањење саобраћајног колапса на суштинским раскрсницама где су смештена туристичка острва, попут хришћанских цркава, ове дисциплинске мере предлажу се најпре у време празника као шта су Васкрс и Божић. Официри и подофицири из касарни у граду треба да допринесу тачној употреби прописаних мера, контролом саобраћајног хаоса на контролним тачкама и посматрањем преко употребе ваздухопловства. • (Serbian transcript of the latin alphabet) (U pogledu opšte kvaliteta vazduha u gradu Jerusalimu potrebno je da se preduzmu hitne mere bezbednosti kako bi sprećili otrovanje stanovništva izduvnim gasovima. Eventualna primena mera koje utiću na tok ličnog zdravstvenog stanja koje mogu da doprinesu boljem opštem zbrinjavanju stanovništva na prostoru gradskog centra svakako bi bila smanjenje saobračajnog kolapsa na suštinskim raskrsnicama gde su smeštena turistička ostrva, poput hrišćanskih crkava, ove disciplinske mere predlažu se najpre u vreme praznika kao šta su Vaskrs i Božić. Oficiri i podoficiri iz kasarni u gradu treba da doprinesu tačnoj upotrebi propisanih mera, kontrolom saobračajnog haosa na kontrolnim tačkama i posmatranjem preko upotrebe vazduhoplovstva.) 2. Bela so za kuvanje je hemijsko jedinjenje natrijuma i hlora. 3. Voz sa železničke stanice krenuće tačno u deset časova. 4. Nominative: KO ŠTA ? 5.......