User talk:Jagro/Archive 1

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Coords (in)accuracy[edit]

Jenom menší technická poznámka, aby bala nějaká zpětná vazba: Doplňoval jsem teď podrobnější popis a další kategorie k Image:Dolany-vodni stavba.jpg‎ a s údivem přtom zjistil, že udávané souřadnice jsou zhruba o kilometr mimo. Čistě náhodou, jen proto, že jsem zrovna dolaďoval souřadnice v článku o Dolanech a měl tak srovnání před očima. Překlep to nebyl, takže v každém případě doporučuju použité metodě jejich získávání moc nevěřit. Sám si je raděj' místo (předpokládaného) odklikávání myšítkem ověřuju ručním zadáváním čísel. Zdlouhavější, ale s jistějším výsledkem. --Miaow Miaow 08:18, 6 June 2008 (UTC)

Ahoj, tak jsem se na to také díval, zrovna u téhle fotky si nesjem jistý, jestli jsem chybu neudělal ručně já, tak, že jsem vědomě kliknul na jiné místo s vědomím toho, že jsem odtamtud fotil, i když jsem odtamtud vlastně nefotil... (to je ale hrozný vysvětlení =) Jinak jsem kontroloval pár fotek z téhož dne a všechny se jeví v pořádku. Díky za upozornění, sám bych na to asi nepřišel, protože GPSky nekontroluji... --Jagro 14:42, 8 June 2008 (UTC)

Kategorie pro železniční vozidla[edit]

Ahoj. Nezdá se mi název kategorie ČD 50 54 26-18 Bmto. Pokud je k názvu kategorie použito mezinárodní označení, jehož součástí je i kód země, tak nepovažuji za vhodné tento údaj ještě duplikovat zkratkou dopravce. Bude-li stejný typ vozu vlastnit více dopravců, tak by možná také bylo vhodné, aby patřily do stejné kategorie.

U lokomotiv vidím jako problém, že česká kategorizace vychází pouze z českého kódování typů, takže pokud stejné nebo podobné typy lokomotiv jezdí i v jiných zemích, je kategorizace nekompatibilní. Kategorizace podle mezinárodního kódu vozidla nebo podle výrobce, případně obchodní značky vozidla by byla asi z mezinárodního hlediska vhodnější.

A ještě k Regionově a City Elefantu: pokud by většina typů vozidel či souprav měla oficiální obchodní název nebo typové označení od výrobce, tak by samozřejmě bylo vhodné ho upřednostnit před číselným kódováním typu. To nelze stavět na roveň nějakým slangovým přezdívkám. U souprav ("jednotek") se tak navíc dá vyhnout nepřesnosti, že kategorie určená pro celé jednotky má název pouze podle čísla tažného vozidla soupravy. Takže zkus nad tím ještě popřemýšlet, co s tím. --ŠJů (talk) 22:01, 13 July 2008 (UTC)

Ahoj, popravdě se mi ta kategorie taky nezdá. ;) Ale popořadě:
Celé to začalo, na CS, když wikipedista Želznice založil jeden z článků o osobních vozech. Tenkrát se proti tomuto značení nikdo neozval, nýbrž upravit něco po tomto wikipedistovi znamenalo mít to do několika hodin revertované a býti obviněn z ničení wikipedie. No a tak se tento zvyk nesl dále, na commons se dostal kategoríí o vozech A a já jsem včera toto pravidlo ctil. Přišlo mi lepší překousnout tu duplicitu a zdlouhavost, abych "neničil systém".
Ale k řešení, navrhoval bych přejmenovat kategorie na styl Category:ČD Class Bmto, stejně jako například u motoráčků Category:ČD Class 810 a číselné označení uvést pouze až v popisu kategorie. Články na CS bych přejmenoval na Vůz Bmto ČD nebo Vůz Bmto.
V kategorizaci je ale ještě jeden problém a to Category:ČD Class 810 u motorových vozů a Category:ČD class 749 u lokomotiv, s tím by to IMHO také chtělo něco udělat.
Co se týká mezinárodní kompatibility, tak bych to řešil zařazením například Category:ČD Class 810 do kategorie Category:ZSSK Class 810 a naopak, tím by vzniklo propojení. Ale jistě by bylo dobré kategorizovat vozy a lokomotivy i podle výrobce tedy například do kategorií Category:ČKD locomotives či Category:Vagónka Studénka rail cars.
A co se týká pojmenování, tak tady jsem hodně zaujatý proti. Komerční pojmenování jednotek ČD neschvaluji, protože IMHO nemá smysl, například pojmenování City Elefant mi přijde silně mimo. Proč City, to bych ještě pochopil, ale proč Elefant?! Zato pojmenování Ešus smysl má (hliníkové a má to tři díly) samozřejmě nejde vytvořit kategorii Category:Ešus a do ní fotky jednotky řadit, to by si hnedka někdo mohl založit kategorii Category:Hliník, protože jednotce 741 říká Hliník a další Category:Ten řvoucí krám, co mě vozí v sobotu do Berouna ke Kačce, protože je mu říká tak a je mu jedno, jaké má číslo. V tomto shrnutí jsem Žabotlam použil proto, že pouze jako příklad jiného pojmenování, pro které by mohl být potencionálně také vytvořeno přesměrování. Můj názor je tedy pojmenovávat číselnými označenímy a pro příbuzné vozy vytvořit kategorii třeba sournnou, jako je Category:ČD Class 01x. Ale třeba u jmenovaného Ešusu nemá snad smysl vytvářet Category:ČD Class 071 atd. A co se přesměrování týká, myslím, že smysl orpavdu nemá, a už vůbec ho není potřeba kategorizovat, aby se v kategorii Diesel multiple units of the Czech Republic objevili dva odkazy na tutéž jednotku. Zde bych tedy zachoval současný stav podle čísel i s jeho případnými drobnými nepřesnostmi. --Jagro (talk) 11:46, 14 July 2008 (UTC)

Řadit současně slovenskou kategorii o české a českou do slovenské není systémové řešení a dříve nebo později by to stejně někdo zlikvidoval. V takovém případě (kromě kategorií podle výrobců) by opravdu nezbylo nic jiného, než se dopátrat nějakého typového označení, který používá výrobce pro všechny trhy, a vytvořit nějakou zastřešující kategorii pro typ vozidla ve všech zemích.

Vytvářet kategorie podle obchodních názvů typů mi nepřipadá nesmyslné. Nám nepřísluší hodnotit vhodnost názvu zvoleného výrobcem. Pokud zakládáme články či kategorie o firmách či o typech aut, tak nám také nepřísluší se ptát, jestli názvy Michelin nebo Škoda Octavia jsou dostatečně zdůvodněné, a články o firmách nepojmenováváme pomocí IČO, články a kategorie o městech také nepojmenováváme číselným kódem ČSÚ. Rozdíl je tu pouze v tom, že na železnici je pojmenovávání typů výrobcem méně obvyklé než u výrobků z jiných oborů. Ty typy, které obchodní název mají (Pendolino, Regionova, City Elefant), zná podstatně více lidí (nešotoušů) pod tímto názvem než pod číslem – proto také ty názvy mají. Každý ze systému označování typů má své výhody a nevýhody a my bychom se měli snažit, abychom těch výhod skloubili co možno nejvíce, překlenuli nevýhody a aby uživatel, který něco konkrétního hledá, to co nejpohodlněji našel. Nevýhodami číselného značení motorových a elektrických vozů je právě neexistence číselného označení pro celé jednotky, takže lze výhodně využít toho, že právě u těchto jednotek se uchytil zvyk je oficiálně pojmenovávat – pro kompatibilitu se systematickým značením je ale možné kategorie s číselným označením zachovat souběžně. --ŠJů (talk) 16:56, 14 July 2008 (UTC)

Dobře, kategorizoval bych to takto. Máme lokomotivu XY vyrobenou firmou XW. Kategorie ČD class XY bude v kategorii Locomotives of ČR, kategorie ZSSK class XY bude v Locomotives of SK, protože je provozována v SK. Obě dvě kategorie budou také v kategorii Locomotives from XW, nýbrž je vyrobila stejná firma. Takto mi to přijde systémové a mnohem jednodušší, než hledání nějaké jednotné identifikace výrobce, kterou nebude znát ani těch pár šotoušů.
Co se týká mého předchozího příspěvku, tak obsahoval můj osobní názor a pak návrh řešení, které jsem se snažil postavit i k názoru nestranně. Pojmenování dle obchodních názvů má IMHO těch nevýhod mnohem více, ČD (i jiné firmy) pojmenovávají pouze modely, které jsou nějak "obchodně zajímavé", tím pádem se jedná pouze o pár moderních strojů. Nejsem si vědom toho, že by existovalo obchodní označení i pro takový motorový vůz 810 (či dokonce 820) z jednotek například 451, 452 či 470 a tím pádem se dostáváme k problému co s takovýmito vozy, takže bysme museli pojmenovávat zase dvojím způsobem. A dále třeba celá souprava tvořená 812+912 nemá jednotné pojmenování, to bychom museli založit Esmeraldu i Cassandru (no, ono to tak vlastně vzhledem ke kategorii ČD Class 812 je).
A ještě přirovnání k CS. Pokud bych se chtěl přes kategore dohledávat k Regionově, tak bych měl také smůlu (stejně jako na Commons), ale pokud bych to udělal zadáním Regionova do adresního řádku, tak se ke článku (fotkám) dostanu vlastně stejně. Ve vyhledávání bych na commons musel oproti CS kliknout na první výsledek. A vzhledem k tomuto mi přijde jako vhodné řešení založit pouze přesměrování z obchodních názvů na číselné označení. Kategorizace přesměrování je IMHO zbytečná, protože by se v jedné kategorii objevili dva odkazy na totéž.
Dále jsem se chtěl optat ještě na původní otázku, co s nazvy kategorií pro osobní vozy. A s různou velikostí písmene u c/C lass. --Jagro (talk) 21:26, 16 July 2008 (UTC)

K prvnímu odstavci: nějak tak by to šlo, ale pokud by to XY byl nějaký typ lokomotivy (nebo širší typová řada) užívaný ve více zemích, tak by v rámci Locomotives from XW měl mít samostatnou podkategorii Locomotives XY a teprve v ní by byly podkategorie národních značek. To vše za předpokladu, že nějaké společné typové označení XY je vůbec dohledatelné a doložitelné. Ale například category:Pendolino mi připadá jako dobrý příklad (nad ní by ještě mohla být kategorie na způsob Vozidla firmy Alstom, nebo Fiat Ferroviaria.).

Oficiální obchodní pojmenování lokomotiv není závislé ani tak na obchodní zajímavosti vozidla, jako spíš na historické epoše, v níž bylo vyrobeno. Lokomotivy a vlakové jednotky bez názvů jsou typické pro období, kdy ve většině zemí železnice byla monopolní záležitostí a trh s vozidly nebyl tak úplně trhem. Lze očekávat, že u budoucích typů tendence obchodních názvů převáží a nadnárodní kontext se bude posilovat. Z hlediska dnešního nebo minulého stavu je tebou navrhované řešení ještě dobré. I proto jsem se snažil zachovat to v nějakém hybridním systému.

Pravopis velkých písmen by určité bylo dobré na jedné z verzí časem sjednotit. Ale v tomhle aspektu anglického pravopisu nejsem vůbec zběhlý a rodilí angličtí mluvčí zase nebudou zběhlí v českém systému značení vozidel, takže nevím, kdo to má rozhodnout. Nepovažuji za důležité, která z verzí bude zvolena. --ŠJů (talk) 13:18, 22 July 2008 (UTC)

Ahoj, jak se tak dívám, tak jsi měl dneska bezesnou noc... ;) No, ale ke kategorizaci, je to dobře odvedená práce, jenom mi do toho nesedí moc kategorie Škoda Works, která je IMHO v dnešním systému přebytečná...
Co se obchodních pojmenování týká, tak se obávám, že lokomotivy pojmenovávány nebudou, protože teoreticky "nepřicházejí přímo do styku s cestujícími", jako třeba motorové a el. jednotky a zde by tento systém mohl narazit. Duální kategorizaci bych tedy prováděl, ale podle vzoru, jaký je na cs a tj. nekategorizovaných přesměrování.
Ohledně velkých a malých písmem mi to přijde také poměrně jedno, která varianta se bude používat, ale jistě by se měla používat pouze jedna...--Jagro (talk) 18:31, 28 July 2008 (UTC)

Ahoj. Kategorie Škoda Works by měla být určena pro to, co nějak patří pod plzeňskou škodovku, se kterou má mladoboleslavská škodovka společných jen 20 let historie. Myslím, že všechno se značkou Škoda by mělo být k nalezení pod kategorií Škoda, ale že poválečná auta-škodovky není logické míchat s věcmi týkající se plzeňské firmy. Takže bych si představoval ještě kategorii Škoda Auto, vedle Škoda Works. Problémem je, že přímo v kategorii Škoda vehicles je strašně moc aut, která by bylo třeba napřed přemístit do podkategorie Škoda cars nebo tak nějak.

Narazil jsem teď na jiný problém. Připadá mi z několika hledisek logické a užitečné, aby lokomotivy či jednotky, které zvnějšku vypadají až v podstatě stejně, by k sobě měly být v kategorizaci nějak blíž, než k lokomotivám zcela jiných typů. U jednotek 451 a 452 je to zatím řešeno tak, že vše je v kategorii pro jednotku 451 (pokud by šlo kategorii jednoduše přejmenovat, asi by bylo dobré dát do názvu kategorie obě čísla). Za podobný případ bych považoval různé typy zamračených nebo různé typy brejlovců. Jako poměrně elegantní mi přišlo, aby různé odvozené nebo rekonstruované typy byly navíc zařazeny do kategorie typu, jehož image převzaly nebo z něhož byly přestavěny. Takže třeba loko 754 a 750 jsem zařadil pod 753 (a podobně jsem postupoval ještě v pár dalších případech). Jenže teď mi Cmelak770 u brejlovců revertoval (aniž by to nahradil nějakým lepším řešením, aspoň nějakým "see also" do úvodu kategorie) a já se bojím, že pokud jemu samotnému nepřipadá, že by všechny tři typy brejlovců měly být v kategorizaci nějak propojené, tak já nebudu mít žádný argument, jak mu to vysvětlit. A nemám chuť se s nikým přetahovat relativně o prkotinu a být zase za toho problémového. --ŠJů (talk) 00:10, 30 July 2008 (UTC)

V tomhle případě mi přijde logické, že lokomotiva, která vznikla z jiné, bude nést její kategorii. Na příkladu motoráků napřáklad 814 jsem zařadil do kategorie 810, protože z ní vznikla. Stejně jsem kategorizoval i 01x k 810 a 814, protože k nim patří. Nemyslím si ale, že by k sobě patřily stroje i sobě podobné například 812 a 814. Takže IMHO 750 do 753 ano, ale 754 do 753 už ne. --Jagro (talk) 23:21, 5 August 2008 (UTC)

Pravopisná poznámka[edit]

Všiml jsem si nových kategorií Category:Jihozápadní Hlubočepský viadukt a spol. Pokud Hlubočepský viadukt není vlastní jméno mostu (a to není), tak se píše malé "h" (přídavná jména odvozená z místních jmen se za vlastní jména v češtině nepovažují). --ŠJů (talk) 20:09, 5 August 2008 (UTC)

Ano, všimnul jsem si toho, bohužel až pozdě a řekl jsem, že nemá až tak smysl to předělávat. Nebo myslíš, že to mám předělat? Jiank jsem to dělal proto, že se mi nelíbí celá duplicita kategorie trať 122 a kategorie Semmering. Přijde mi zbytečné dělit část Smíchov - Zličín (Semmering) od celé traťi, takže bych se nejradši celé kategorie Semmering zbavil, co myslíš? --Jagro (talk) 23:21, 5 August 2008 (UTC)

Poděkování[edit]

Díky za upozornění i za pochvalu, potěší to. :) JirkaSv (talk)

Florenc/Anděl[edit]

Sorry za zmatek, ale jaksi jsem se vžil příliš do nezvyklé konečné stanice při pojmenování fotek a omylem jsem to popletl. Stěna za vlakem je jasně z Anděla, byť název souboru toto neříká. Samozřejmě se mi to nestalo poprvé ale při velké frekvenci nahrávání fotek mám problém takové chyby úplně eliminovat :-( --Aktron (talk) 15:22, 6 October 2008 (UTC)

Ahoj, já jsem se divil, že je mi ta zeď nějaká známá, ale když jsem viděl napsáno Florenc na voze, tak jsem to do té kat prásknul. :( Až pak jsem si chtěl přečíst, jestli šlo o povodňové metro či co a přečetl jsem Anděl. ;) Ale odpověd jsem se nedozvěděl, nevíš, proč to metro končilo nezvykle na Florenci? Kvůli skokanovi nebo ho přetahovali tunelem na jinou trasu? --Jagro (talk) 19:00, 6 October 2008 (UTC)

Category names – Czech train stations[edit]

Zdravím. Nizozemský kolega Foroa se angažuje v přejmenovávání kategorií českých železničních stanic a rád by ty názvy nějak sjednotil. Vzhledem k tomu, že ses na jejich kategorizaci také podílel, byl bych rád, kdyby ses do té diskuse také zapojil (nejsem si jistý svými znalostmi angličtiny, takže nevím, jestli moje argumenty jsou dost srozumitelné, a tvůj vlastní názor je v diskusi také potřebný. Viz Category talk:Train station Praha-Strašnice. Pokud víš o někom dalším, přizvi ho prosím také. --ŠJů (talk) 11:39, 17 October 2008 (UTC)

ŠJů a já se o tom už pár dní urputně přeme a nějak nemůžeme shodnout na návrhu pro jednotný formát názvů kategorií. Jeden prosazuje stručnost názvů, druhý jednoduchost schématu. Až budeš mít chvilku, mohl by ses prosím podívat na User talk:Miaow Miaow#Category names – Czech train stations, kde se ten spor odehrává. Budeme rádi za každé mínění k věci, které to pomůže rozřešit. --Miaow Miaow (talk) 12:34, 26 October 2008 (UTC)
Tady je to už konečně v češtině, takže odpadá překládací problém s mojí angličtinou. ;) Předtím jsem to četl, ale nechal nějak bez reakce, protože jsem neměl jasný názor. Vyjádřím se tam. Díky oboum za upozornění, --Jagro (talk) 12:43, 26 October 2008 (UTC)

Vandalism?[edit]

Please take a look at this edit. Vandalism or not? Multichill (talk) 20:14, 19 January 2009 (UTC)

Yes, it is vandalism, thanks for revert. That photo is mine, I don't undertand it... --Jagro (talk) 10:50, 20 January 2009 (UTC)

Unification of category names - train stations in the Czech Republic[edit]

Ahoj, diskuse o sjednocení názvů kategorií českých železničních stanic je otevřena na Commons:Categories for discussion/Current requests/2009/02/Categories of train stations in the Czech Republic. --ŠJů (talk) 11:09, 13 February 2009 (UTC)

Díky, mrknu.--Jagro (talk) 16:04, 13 February 2009 (UTC)

Village Pump[edit]

I wrote something here that may be of interest to you. Regards, Finn Rindahl (talk) 18:10, 19 February 2009 (UTC)

Thanks, i saw it and wrote my opinion there. —Jagro (talk) 21:35, 25 February 2009 (UTC)

File:Simoblouni3.GIF[edit]

Hi, I just want to let you know that I turned your speedy DR on this image into a regular DR. Of course, your comments are more than welcome there. Thanks. --Tryphon (talk) 16:19, 25 February 2009 (UTC)

Thanks, I'm going to see it. —Jagro (talk) 21:35, 25 February 2009 (UTC)

Category:Hudba Praha[edit]

Ahoj. V kategorii Category:Hudba Praha jsou čtyři tvoje obrázky, u kterých není jasné, proč v ní jsou umístěny. Předpokládám, žes tam tu kategorii jen omylem nakopíroval, ale protože si nejsem úplně jistý, jestli v tom není nějaký záměr, tak jsem ji zatím neumazával. Zkus se na to podívat a buď odmazat anebo vysvětlit. --ŠJů (talk) 09:41, 18 May 2009 (UTC)

Ahoj, vzniklo to tak, že jsem uploadoval fotky z Hudby Praha a druhý den jsem jí zapoměl smazat z automatické kategorie v Comunistovi… Takže čistý omyl – opravil jsem ho. Díky za upozornění, —Jagro (talk) 12:57, 18 May 2009 (UTC)

Viadukty[edit]

Ahoj, nějak se mi nezdají podkategorie v Category:Hlubočepské viadukty. Na trati 122 jsou v oblasti Hlubočep dva viadukty, jeden z nich více na severozápad a druhý na jihovýchod. Podkategorie Jihozápadní Hlubočepský viadukt a Severovýchodní Hlubočepský viadukt mi k tomu nějak nesedí: v kategorii "jihozápadního" jsou fotky toho severozápadního. A pokud už by se přejmenovávalo, nejde o vlastní jména těch mostů, takže by měla být malá "h". --ŠJů (talk) 03:05, 5 June 2009 (UTC)

Ahoj, promiň, že reaguji až po tak dlouhém čase… Nevím, ja se mi podařilo nasekt při kategorizaci těch viaduktů tolik chyb. Jinak ty soubory nebyly obráceně, byly podle druhé světové strany, tj. západní a východní. Jiank nové anglické pojmenování jsou OK, takže jsem se ani neozýval. Díky za opravy, —Jagro (talk) 22:37, 28 June 2009 (UTC)


Grandes & Svoboda[edit]

Můžetze mi vysvětlilt, co je to za pitomost? ten obrázek je skutečně z roku 1937 a druhý z roku 1935, proto mu licence vypršela. --Fredy.00 (talk) 21:59, 30 July 2009 (UTC)

Cesta-legii.jpg: I u tohoto licence vypršela, proto nevím co blbnete. --Fredy.00 (talk) 22:03, 30 July 2009 (UTC)

To je možná pravda nebo taky ne – je to potřeba doložit, takhle to lze tvrdit o každém druhém obrázku. Chtělo by to nějaký DŮVĚRYHODNÝ zdroj, třeba to, odkuds to zkopíroval, kde bude psát, že je to volné dílo… —Jagro (talk) 22:11, 30 July 2009 (UTC)
Pokud narážíš na Sováka, to byla moje chyba, kterou uznávám. Ale zbytek, tam stačí zdravý rozum , shodneme se že na obrázku jak Grandes, tak Svoboda vypadají (když vezmeš v úvahu věk) adekvátně k uvedenému roku, o mapě snad ani nemluvě. Můžu odstranit ty hrozby? Jak říkám, zdravý rozum říká, že je to korektní.
Je mi líto, ale zdravý rozum zde nepomůže, je potřeba zdroje. Pokud máš ty obrázky z archivu, jak uvádíš, tak to nalinkuj nebo nech potvrdit odtamtud do OTRS. —Jagro (talk) 22:24, 30 July 2009 (UTC)
Hérgot, na ORTS sem zanevřel, když po 14-nácti dnech nebyly schopní vzít na vědomí verifikaci souboru. Mám klepší návrh, dej to pryč, a nenič už práci druhejch. zatím se nenašel autor kterýmu umístění jeho obrázků vadilo, když je velice pravděopodobná jeho smrt. A jak říkám, tady nejsme v americe, a já nemám nervy neustále kontrolovat kde a jak mi zase kdo co smazal. --Fredy.00 (talk) 04:39, 31 July 2009 (UTC)
Tvoje chování je mrháním času druhejch, pryč to prostě nedám, protože cizí práva porušovat nelze. Pokud to chceš, běž to dělat jinam, než na projekty Wikimedie, tady to prostě nebude!  —Jagro (talk) 09:09, 31 July 2009 (UTC)


categorie na commons[edit]

Já vím že tohle neni galerie, ale bohužel, nevidím jiný způsob jak to tam nacpat... jak se edituje ta galerie s uloženými obrázky? --Fredy.00 (talk) 08:44, 5 August 2009 (UTC)

Teď nechápu dotaz. Obrázky se do kategorií nevkládají jako File:Bla, bla ale řadí pomocí vložení Category:Bla, bla na stránku obrázku. Pomocí File:Bla, bla se obrázky vkládají do článků. —Jagro (talk) 10:34, 5 August 2009 (UTC)

--- Aha, rozumím --Fredy.00 (talk) 07:36, 7 August 2009 (UTC)

Licenční politika[edit]

Dobrý den, u obrázku http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LudvíkSvoboda_1935.jpg jsem se pokusil použít šablonu anonymous-EU. Je to korektní, anebo jsem udělal nějakou chybu? A druhý bod, právě se domlouvám s jedním fotogafenm, který má autorská práva na tuto fotografii: http://www.praha.eu/public/67/d5/d7/83053_9416_Smrkovsky_a_Svoboda_68.jpg o možnosti jejího využití na commons a následně na článcích. Je nějaká mžonost, jak fotografii ochránit, než bude vyřízena ORTS žádost? Děkuji. --Fredy.00 (talk) 07:36, 7 August 2009 (UTC)

LudvíkSvoboda_1935 je potřeba doložit, pokud bude/ja ta druhá smazána a až pak dojde OTRS, zase jí někdo z OTRS týmu obnoví, takže v tom není problém. Mimochodem souhlas jenom na Wiki nestačí, je ho potřeba na veškeré použití i mimo Wiki. —Jagro (talk) 20:19, 18 August 2009 (UTC)
Čau, ten soubor "http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LudvíkSvoboda_1935.jpg" je vážně takto, proč nepřijímáš licenci EU - anonymous? Je to fotografie stará víc jak 70 let? ANO. Je autor neznámý? ANO. Tak nevím co přesně ještě potřebuješ --Fredy.00 (talk) 10:06, 20 August 2009 (UTC)
Je potřeba všechny tyhle věci doložit. —Jagro (talk) 10:26, 20 August 2009 (UTC)
Aha, a jak mám doložit že se o to autor nepřihlásil? Třeba u tohoto souboru je to stejné, a nikomu to nevadí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emil_Hacha2.jpg

A to, že fotografie pochází ze 30. let je snad jasné z tváře Svobody, ne? --Fredy.00 (talk) 12:44, 20 August 2009 (UTC)


Árijská rasa[edit]

Čau, to je vážně fotografie z té doby. Jak ti to mám dokázat? --Fredy.00 (talk) 10:04, 31 August 2009 (UTC)

A co ten „vodotisk“? Však je to ukradená fotka z nějaké databáze knih či čeho? —Jagro (talk) 10:09, 31 August 2009 (UTC)
Ukradená? Nikoliv. Ano, smazal sem ho, ale kvůli estetice.

Klidně se porozhlédni, ta fotka je prostě stará. Stejně jako jsou staré obrázky (já nevim, třeba Háchy) a je jedno zda jsou z archivu Bulharska anebo od starý Filipový. -- A ještě se prosím vratmě k Svobodovi z roku 1935, u kterého je to stejné. Fredy.00 (talk) 18:54, 31 August 2009 (UTC)

Zopakuju to, co se Ti tady snaží všichni vysvětli: DOKLÁDEJ TO! Kde jsi stáhunl Árijku? V nějakym obchodě, a tam si dali vodoznak, takže od nich zjevně volná neni. Takže pokud to nedoložíš třeba linkem na nějakej archiv, tak se depata nepohne! — Jagro (talk) 20:05, 31 August 2009 (UTC)
Pravda, skusím něco sehnat. Na tu holku. Ale prosímtě, jak mám dokázat že ten Svoboda je free? Na stránce ze které to mám nebyl letopočet, ael snad od pohledu je jasné (jak tvář Svobody tak kvalita fotky a použitý papír) že je ještě předválečná! --Fredy.00 (talk) 06:05, 1 September 2009 (UTC)
Je mi líto, taková jsou pravidla, doložit, nebo smazat – respektuj je, nebo si založ vlastní projekt s vlastními pravidly. —Jagro (talk) 20:05, 1 September 2009 (UTC)


To je stejné jako bys byl jdiný na světě, kdo vlastní určitou věc, a diktoval by sis za jakých podmnek jí půjčit. Hele, neřeš to - neexistuje důkaz jak to dokázat, a je plno fotek které jsou na tom zcela stejně, a také to nikomu nevadí.
Nebo fakt myslíš že autor této fotky je naživu? Že sem nakvartírujou jeho potonmci nebo kn sám, o berlích, a budou žalovat projekt wikipedia o milióny? To je směšné.
Logicky, vypadá na té fotce svoboda jako by mu bylo víc, než mu mohlo být před rokem 1939? To je stejné jako bys tu měl fotku Hitlera z dob které následovaly po ukončení jeho služby v Císařské Německé armádě, a chtěl po jejím uploaderovi aby doložil že je free. Taky by ti řekl, že jinak než dedukcí z Hitlerovy tváře to nejde.
--Fredy.00 (talk) 14:57, 3 September 2009 (UTC)
Promiň, ale nejde to, opakuji znova to, co je nahoře – dokládat, dokládat, odkud to bereš a kde je to free – to přece není problém, ne? Nejde o můj úsudek, ale o právo, které tady prostě respektovat budeš muset. —Jagro (talk) 20:59, 3 September 2009 (UTC)


Nové verze stávajících souborů[edit]

Čau, pokouším se načíst několik nových verí stávajících souborů, a vždycky mi vyskoř¨čí toto:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shared_file.JPG

Prosím, nevíš co se děje? --Fredy.00 (talk) 18:10, 20 September 2009 (UTC)

Ahoj, nevim přesně, co ta hláška znamená, ale teoreticky to může být tím, že je obrázek, kterej chceš přehrát zamčenej, nebo má zamčenej název. Skus hodit název souboru, při kterém to hlásí, mrknu na to. — Jagro (talk) 20:10, 20 September 2009 (UTC)
Je to technickej problém, kterýho už je čtyři dny plná stránka Commons:Village pump. --ŠJů (talk) 20:16, 20 September 2009 (UTC)
Aha, díky, ŠJů. Nevěděl jsem o tom, místní lípu nesleduji a zrovna jsem nic nepřehrával. — Jagro (talk) 21:07, 20 September 2009 (UTC)

File:Lidice-zed se jmeny.jpg potřebuje doložit[edit]

Ahoj, v památníku jsem nedávno byl a vím, že v expozici je zakázáno fotit. Tudíž by bylo vhodné doložit svolení Památníku Lidice s tím, že jsi v něm mohl fotit. Navíc mám takový pocit, že instalace výstavy bude chráněna autorským zákonem, tudíž není možno si to svévolně uvolnit pod licencí jakou sis to uvolnit a ještě mít pro další šíření další požadavky.--Juan de Vojníkov (talk) 15:04, 5 October 2009 (UTC)

Čili jak jsem teď mluvil s Berenem bude třeba souhlas autora té desky, nebo autora té výstavy.--Juan de Vojníkov (talk) 15:06, 5 October 2009 (UTC)
Ahoj, v památníku mi bylo ústně dovoleno fotit a pro ilustraci několik fotografií zveřejnit pod volnou licencí (vybral jsem tuhle jednu)… Napíšu jim a nechám to potvrdit či vyvrátit. — Jagro (talk) 15:18, 5 October 2009 (UTC)
To by bylo fajn. OTRS tu není samoúčelně.--Juan de Vojníkov (talk) 16:23, 5 October 2009 (UTC)

Location not applicable[edit]

Ahoj. Nejsem přesvědčen o tom, že je rozumné "spamovat" všechny soubory, které nejsou fotografiemi určitého místa, šablonami "location not applicable". Ještě bych pochopil, pokud by sis tak pro vlastní potřebu označoval některé svoje fotky, ale dávat tu šablonu na diagramy dopravních značek, které jsi navíc ani nenahrál ty, už mi připadá dost přemrštěné. To chceš takhle označovat úplně všechny grafy, schémata, diagramy, ikony, zvukové soubory atd.? To už spíš by mělo smysl nějakou šablonou či kategorií důsledně rozlišovat, které obrázky jsou fotkami a které nejsou fotkami. --ŠJů (talk) 22:09, 28 November 2009 (UTC)

Po letmém pohledu do té kategorie a jejího popisu jsem to pochopil tak, že do ní patří úplně vše, co GPSku prostě mít nebude a co jí mít může, tak tam doplnit. Dle toho jsem kategorií označil všechny svoje soubory, které souřadnicemi opatřit nelze (včetně skenů, schémat, erbů a prostě všeho). V kategorii již stejně není možné vyhledávat a slouží jenom k odfiltrování souborů, kt. souřadnice nikdy mít nebudou, takže nevidím důvod do ní nedat třeba i zvukové soubory, které nevznikly na žádném konkrétním místě. Jinak mezi svými a Tvými soubory nevidím až takový rozdíl, ta kategorie je pro všechny. Každopádně všechny Tvoje soubory (ani nikoho jiného) takto systematicky označovat nehodlám, udělal jsem jich pár dle první stránky z výpisu a nechal toho. —Jagro (talk) 23:02, 28 November 2009 (UTC)
Jde o to, aby se to používalo rozumně, pokud tedy vůbec. Pokud budu chtít najít všechny obrázky z Prahy, tak určitě není rozumné si pomáhat tím, že všechny ostatní soubory z celého světa dám do pomocné kategorie "not Prague". To by samozřejmě byl o něco extrémnější příklad, ale pokouším se ti na tom vysvětlit, proč považuji za absurdní plošné označování všech nefotkových souborů šablonou Location not applicable". Z pohledu někoho, kdo třeba vůbec nefotí a přispívá do Commons jen nějakými grafikami, erby, technickými kresbami nebo zvukovými soubory, je poněkud absurdní představa, že by všechny tyto soubory měly být označeny LNA. Ale zdá se, že už jsi k tomu taky došel :-) --ŠJů (talk) 23:26, 28 November 2009 (UTC)
Pokud se chytnu té Prahy – není smyslem Commons, aby byly všechny nahrané fotky pouze z Prahy, ale má smysl, aby všechny fotky na Commons měly souřadnice. A proto je IMHO vhodné nějakým způsobem označit ty, které je mít nemohou. Proto si nemyslím, že by toto značení bylo nějak absurdní, jenom jeho plošnou aplikaci klidně předám někomu jinému, kdo se bude problémem zabývat hlouběji. — Jagro (talk) 23:43, 28 November 2009 (UTC)

Retušování, kategorie[edit]

Ahoj. Všiml jsem si, jak jsi upravil svou fotku File:Malovanka, jízdní řád X22.jpg. Připadá mi, že komentář "cut" není přiměřeným popisem úprav, které jsi provedl. Nejsem si jist, jestli podobné vylepšování reality na encyklopedický projekt typu Wikipedie patří. Mohu si nakrásně myslet, že nějaký dům se žlutou fasádou by lépe vypadal s bílou nebo modrou, ale pokud bych na Commons nahrál fotku s přebarveným domem a popřípadě fotomontáží upraveným okolím a nenapsal k tomu jasně, že je to fikce, tak je to přinejmenším klamné, ne-li podvod, a je otázka, jestli to není tady na Commons "out of scope". Podobně si můžeme sice přát, aby zastávkové sloupky nebyly rezavé ani počmárané, ale pokud tady něco je jakožto fotka konkrétního objektu v konkrétní dobu, tak úpravy fotky by neměly jít za hranici toho, co už je úpravou reality. Tohle konkrétně mě podráždilo proto, že jsem se kdysi živil jakýmisi údržbovými činnostmi a v jejich rámci se mimo jiné i namátkově fotodokumentovalo, jak je kde co počmárané, protože servisní firma samozřejmě vždycky tvrdila, že všechno očistila a že to asi někdo počmáral znovu. A leckdy jako indicie nebo důkaz posloužila i fotka, která se objevila jinde - například bych tehdy klidně předpokládal, že fotky z Wikipedie (pokud by tehdy existovala) mají přiměřenou dokumentační spolehlivost. Leckdo to od nich může očekávat i dnes - nikdy nevíš, co kdo bude na tvé fotce hledat. Takže zázračně očištěné plexisklo (resp. altuglas) na té fotce mě čílí (co tak ještě přiretušovat čerstvý nátěr rámu a taky nějaké spoje do jízdního řádu, aby to jezdilo častěji? A místo Hotlinera tam vretušovat nějakého líbivějšího dopravce?). Kdyby to nebylo pro encyklopedii, ale pro reklamní brožurku, tak to snad lze označit za celkem zdařilé - byť odborníka trkne, že ten vodorovný svar červené plastové fólie končí u svislého svaru a dál nepokračuje.

Co se týče tebou založené kategorie "Public transport timetables in Prague", zdá se ti rozumná? Opravdu do ní mají patřit i linkové jízdní řády meziměstských autobusů nebo traťové jízdní řády železnice vyfocené na území Prahy? A má smysl oddělovat pražské jízdní řády PID do jiné kategorie než mimopražské jízdní řády PID? Podle mě pro zastávkové jízdní řády bohatě stačí, že podle krajů a typu dopravy už jsou kategorizovány zastávky, zatímco kategorizaci samotných jízdních řádů má spíš smysl dělat podle jejich typu, až jich bude víc. --ŠJů (talk) 04:57, 13 February 2010 (UTC)

Ahoj, o textu vím, odpovím, teď silně nestíhám, promiň. — Jagro (talk) 23:51, 5 March 2010 (UTC)

Commons:Image guidelines[edit]

Ahoj, já jen, že podle COM:I by bylo třeba, aby ten nominovaný obrázek na QI nebo FP měl alespoň 2 megapixely, což ta tramvaj nemá. Nemusí to mít nutně 2 megapixely, pokud bys to vyvážil něčím fakt výjimečným a jedinečným, což tady tuším není. Ber to jako přátelský poznatek od amatéra fotografa :-) Dobrou noc; --Podzemnik (talk) 23:22, 6 March 2010 (UTC)

Ahoj, možná jsem mimo, ale podle výpočtu 2 619×1 964=5 143 716 má těch megapixelů pět, ne? Jinak na té fotce nic výjimečného a jedinečného samozřejmě není. :) Dobrou, — Jagro (talk) 23:49, 6 March 2010 (UTC)
Jinak jsem se díval na fotky, které jsi nafotil s pobočkovým foťákem a jsou moc hezký. Myslím, že už nejsi amatér ale pokročilý. :) — Jagro (talk) 23:57, 6 March 2010 (UTC)
Pardon, jsem měl asi dočasné zatmění, samozřejmě, že má 2 megapixely :-) Díky za pochvalu, doufám, že si ho půjčíš taky a přihodíš něco do Category:Photos taken with WMCZ camera :-) --Podzemnik (talk) 09:59, 7 March 2010 (UTC)
V pohodě, sám jsem dost dlouho přemýšlel, kde jsem udělal chybu. :) Jestli si půjčím přímo pobočkový, to nevím, spíš ne. Budu se spíš soustředit ten svůj… — Jagro (talk) 01:15, 21 March 2010 (UTC)

Dobrej tool[edit]

Dobrej tool. Dík: File:Pohled na Přítoky od Bylan.JPG apropos, víme v čom je to napsané? Rád bych to ještě případně upravil.--Juan de Vojníkov (talk) 07:43, 27 March 2010 (UTC)

Ahoj, teď jsem nějak nechápu souvislosti… Ale pokud se bavíme o Komunistovi, tak je psaný v Javě. —Jagro (talk) 16:33, 28 March 2010 (UTC)

Mašinka[edit]

čau, jednou jsme na kanále mluvili o mašince. Tak tady je: File:Mašinka na nádraží Kutná Hora město.JPG.--Juan de Vojníkov (talk) 10:05, 16 April 2010 (UTC)


Vypich[edit]

Ahoj. Hele tys nahrával fotky ze stavby metra V. A do kategorie Vypich (metro station). Přitom ale co se koukám na plány metra tam stanice jsou Petřiny a Motol; na Vypichu nic být nemá (sice je to vzhledem k provozu na celým tom místě značně nelogický, ale je to tak). Takže se tam nejspíš udělají díry, ze kterých se bude teprve razit (podobně jako se stavělo IV.C1 z Trojský). Každopádně to asi bude fajn překategorizovat, něco jako Staveniště Vypich nebo tak něco... --Aktron (talk) 17:01, 4 May 2010 (UTC)

Ahoj, tak tohle mě vůbec nenapadlo ověřovat, považoval jsem za jasné, že na Vypichu bude stanice a jen jsem se podivoval, proč bude až tak daleko od pláně – ale chyba. Dle stavebního povolení na místě je to pojmenováno Těžební jáma Břevnov, takže přejmenovat asi tak? Jinak díky za upozornění, ušetřil jsi mi trapnou chvíli, kdybych tam někdy v budoucnu chtěl nastoupit do metra. :)) —Jagro (talk) 17:31, 4 May 2010 (UTC)
Ano, ono stanice na Vypichu by byla docela logická ale bohužel když se dělají chalupoidy, tak to moc logické být nemůže :-) No, jinak "Těžební jáma Břevnov" bude asi jen to staveniště co je tam za Vypichem dál, tj. ta jáma kde si hrajou s vrtákama před klášterem, na Vypichu se to může jmenovat nějak jinak. Možná by šlo to obojí vydělit každé do jedné kategorie zvlášť. --Aktron (talk) 17:54, 6 May 2010 (UTC)
Na tom papíru vidím "těžní" a ne "těžební". A "Břevnov" tam není přímo název té jámy. Takže v názvu kategorie by asi mělo zůstat "Vypich", jen ten rozlišovač nějak upravit. --ŠJů (talk) 02:49, 7 May 2010 (UTC)
Ještě bych rád doplnil trochu informace. Jen tak ze zvědavosti jsem si dnes prohlížel územní plán Prahy, kde je metro V.A zapracované samozřejmě a dospěl jsem k zajímavému zjištění, které jsem graficky znázornil. Obě staveniště jsou vyznačeny zelenou plochou s čísly (to jsem tam dodal já). Jak můžeme vidět, u plochy č. 2 není sporu - staveniště je podlouhlého tvaru a s plánovanou tratí metra se kříží. U čísla jedna tomu ale tak právě není. Což v souvislosti s tím, že před staveništěm je cedule ohledně rekonstrukce parku, plus se mluví o stavbě podchodu znamená, že celý ten zmatek na Vypichu kolem křižovatky nejspíš metro nebude. Takže máme další super impulz pro překategorizaci. --Aktron (talk) 21:46, 7 May 2010 (UTC)