User talk:Lokal Profil/WLM2012

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Se User:Achird/Lämningstyper WLM 2012 för lista med kategorier och artiklar
Typ
Begravningsplats
Begravningsplats, enstaka
Bildristning
Borg
Brunn/kallkälla
Bytomt/gårdstomt
Fiskeläge
Fornborg
Fäbod
Fästning/skans
Grav markerad av sten/block
Grav övrig
Grav- och boplatsområde
Gravfält
Gravhägnad
Gravklot
Gravvård
Husgrund, förhistorisk/medeltida
Husgrund, historisk tid
Hällbild
Hällmålning
Hällristning
Hög
Järnåldersdös
Kloster
Kvarn
Kyrka/kapell
Kyrkstad
Kåta
Lägenhetsbebyggelse
Minnesmärke
Militär anläggning övrig
Militär mötesplats
Område med militära anläggningar
Röse
Ristning, medeltid/historisk tid
Runristning
Slott/herresäte
Spärranordning
Stadsbefästning
Stadsvall/stadsmur
Stalotomt
Stenkammargrav
Stenkistgrav
Stenkrets
Stensättning
Stridsvärn
Tomtning
Viste