Vegetable garden

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
  • English: A vegetable garden exists to grow vegetables and other edible plants for human consumption, typically on a small scale such as for a single family.
  • Svenska: Ett grönsaksland används för att odla grönsaker och andra ätbara plantor för männsklig konsumption

See also[edit]