Zamienice

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Wieś koło Chojnowa.

A village near Chojnów.

Cerkiew grekokatolicka:
Greek catholic church:

Staw hodowlany:
Farm pond:

Przystanek kolejowy:
Railway Station:

Inne:
Others:

Zwierzęta:
Animals:

Zobacz też + See also[edit]

Miejscowości w pobliżu: Jaroszówka, Rokitki, Biała.

Nearby villages: Jaroszówka, Rokitki, Biała.