Category:Fuzhou Tanka

Lài-nguòng: Wikimedia Commons
Tiéu gáu: dô̤-hòng, sìng-tō̤
English: Fuzhou Tanka is an ethnic group in Fujian, China.
中文: 福州疍民是中国福建的一个族群。

「Fuzhou Tanka」類別下底其媒體

茲蜀萆類別共總有14萆文件,下底茲14萆文件都敆茲蜀萆類別𡅏。