Armoured personnel carrier

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Armoured personell carrier)
Jump to navigation Jump to search
English: Armoured personnel carriers (APCs) are armoured fighting vehicles for the transport of infantry.
Norsk bokmål: Et pansret personellkjøretøy (PPK) er et pansret kjøretøy som brukes for å transportere infanteri i krigssoner

USA[edit]

See also M113

France[edit]

See also: Véhicule de l'Avant Blindé

Germany[edit]

See also: Transportpanzer 1 Fuchs

Soviet Union[edit]

Video[edit]