Đền Lý Bát Đế

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Ly Bat De Shrine)
Jump to navigation Jump to search
English: Lý Bát Đế Shrine is a shrine to worship eights emperors of the Lý Dynasty in Vietnam. It is located in Đình Bảng Commune, Từ Sơn District, Bắc Ninh Province.
Tiếng Việt: Đền Lý Bát Đế