User:Jklamo/Licensing

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Summary:
In using this image or any subsequent derivatives of it, you are required to release the image under the same license.
Attribution of this image to the author (jklamo) is required in a prominent location near to the image.
No other conditions may be added to, or removed from this license without the permission of the author and copyright holder.

Please review the full license requirements carefully before using this image. If you would like to clarify the terms of the license or negotiate less restrictive commercial licensing outside of the bounds of CC-BY-SA, please contact me by email, or if you don't have a Wikipedia account you can leave a message on my talk page with your contact details and your request.

Nejdůležitější části licence:
Toto dílo je poskytováno za podmínek licence CC BY-SA 3.0. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti upravené dílo výhradně za podmínek tohoto licenčního ujednání či jeho pozdější verze. Nabyvatel není oprávněn omezovat užití upraveného díla nad rámec stanovený tímto ujednáním.
Při rozšiřování díla nebo upraveného díla nebo při jejich sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen připojit beze změny všechny copyrightové doložky a je povinen způsobem odpovídajícím danému nosiči a v přiměřené formě uvést zejména pseudonym autora (jklamo). Nabyvateli zaniká licence k dílu okamžikem, kdy nabyvatel poruší podmínky této licence.

Před požitím toho obrázku si tuto licenci prostudujte. Pokud Vám některá ustanovení nejsou jasná nebo je nemůžete dodržet, ale rádi byste moje dílo využili, můžete mne kontakovat mailem nebo mi zanechat zprávu na mé diskusní stránce.