Template:MIT/i18n/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
< Template:MIT(Redirected from Template:MIT/mk)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Template:MIT/i18n and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Template:MIT/i18n and have to be approved by a translation administrator.
MIT logo.svg
Оваа датотека е под лиценцата Expat, понекогаш е познат како MIT-лиценца:

Авторски права © Авторот

Со ова се дава дозвола, бесплатно, на секој што презема примерок од овој програм и податотеките со придружна документација („Програмот“), да ракува со Програмот без ограничувања, што подразбира без ограничувања на правата за користење, умножување, менување, присоединување, објавување, распространување, подлиценцирање и/или продажба на примероци на Програмот, и да им го дозволува истото на лицата што го набавуваат Програмот, од следниве услови:

Кон примероците на Програмот или негови позначајни делови да се приложи горенаведената напомена за авторски права и дозвола.

ОВОЈ ПРОГРАМ СЕ НУДИ „КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ БИЛО КАКВА ГАРАНЦИЈА, ИСКАЖАНА ИЛИ ПОДРАЗБРАНА, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ГАРАНЦИЈАТА ЗА ПРОДАЖНА СПОСОБНОСТ, ПОГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ ИМАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ПОД НИКАКВИ ОКОЛНОСТИ НЕ ЈА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТА ВО СЛУЧАЈ НА БИЛО КАКВИ ПОБАРУВАЊА, ОШТЕТИ ИЛИ ТОВАРЕЊЕ ОД ДРУГ ВИД, БИЛО СПОРЕД ДОГОВОРОТ, ПРЕКРШОЧНО ИЛИ ПОИНАКУ, КОИ БИ ПРОИЗЛЕГЛЕ ОД, ИЛИ ВО ВРСКА СО ПРОГРАМОТ, НЕГОВАТА УПОТРЕБА И ДРУГИ ПОСТАПКИ ПОВРЗАНИ СО НЕГО.


За подигачот: MIT-лиценцата има различни верзии, можеби ќе сакате да се одреди лиценцата попрецизно. Стиснете на {{MIT}} за подробности.

НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{MIT}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{MIT}} instead!