Українська греко-католицька церква

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Ukrainian Greek Catholic Church, also known as the Ukrainian Catholic Church, is an Eastern Rite particular church in full communion with the Roman see, and is directly subject to the Roman Pontiff, currently the Holy Father Pope Francis.

A Igreja Greco-Católica Ucraniana é uma igreja sui juris de Rito Bizantino que está em comunhão com a Santa Sé e é diretamente sujeita ao Pontífice Romano, o Papa Francisco.

Українська Греко-Католицька Церква, також знана за назвою Українська Католицька Церква (візантійського обряду) - це найбільша Католицька Церква східної літургійної традиції у повній єдності з Римським Престолом і під безпосереднім керівництвом Римського Папи.

Kościół greckokatolicki, właściwie Kościół Katolicki Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego jest obecnie drugim co do wielkości Kościołem katolickim i największym Katolickim Kościołem Wschodnim, który w liturgii stosuje ryt bizantyjski, ale pozostaje w pełnej łączności z Rzymem i uznaje zwierzchnictwo papieża.

Churches in Ukraine[edit]

Churches in Poland[edit]

Churches in North America[edit]

Churches in Great Britain[edit]

Ukrainian Catholic bishops[edit]