Auschwitz-Birkenau

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia article: Auschwitz concentration camp

Deutsch: Auschwitz-Birkenau - das größte der Konzentrations- und Vernichtungslager in der Zeit des Nationalsozialismus, das in den Jahren 1940-1945 funktionierte. Es bestand aus drei Hauptlagern: Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau), Auschwitz III (Monowitz)
English: Auschwitz-Birkenau - the largest of the Nazi German extermination camps along with a number of concentration camps, comprising three main camps: Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau), Auschwitz III (Monowitz), existing in the years 1940-1945
Polski: Auschwitz-Birkenau - niemiecki zespół obozów koncentracyjnych i obozów zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości istniejący w latach 1940-1945 i składający się z trzech obozów głównych: Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau), Auschwitz III (Monowitz)
Español: Auschwitz-Birkenau - el mayor de los campos de exterminio Nazi, el cual incluye tres campos de concentración principales: Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau), Auschwitz III (Monowitz), los cuales funcionaron entre los años 1940-1945
Français : Auschwitz-Birkenau - le plus grand camp d'extermination de l'Allemagne nazie, ayant existé entre 1940 et 1945. Il est composé de trois camps principaux : Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau), Auschwitz III (Monowitz)