Bay of Puck

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Zatoka Pucka - płytka, zachodnia część Zatoki Gdańskiej, oddzielona od Morza Bałtyckiego Mierzeją Helską. Obszar zatoki objęty ochroną w ramach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Głównym miastem położonym nad Zatoką Pucką jest Puck.

Bay of Puck (pl: Zatoka Pucka) – shallow western part of the Bay of Gdańsk (Gulf of Gdańsk, Gdańsk Bay, pl: Zatoka Gdańska), separated from the Baltic Sea with Hel Sandbar (Hel Peninsula; pl: Mierzeja Helska, Półwysep Helski). Area of the bay protected in the Nadmorski Landscape Park (pl: Nadmorski Park Krajobrazowy). Main town on the Bay of Puck is Puck. Southern Baltic Sea, Poland.