Białka (tributary of Rawka)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

English Białka is a river in central Poland a tributary of the Rawka river.
polski Białka - rzeka w centralnej Polsce, prawy dopływ Rawka.