Bolesław Leśmian

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Bolesław Leśmian (1877-1937) – polski poeta pochodzenia żydowskiego, tworzący w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Bolesław Leśmian (1877-1937) – a Polish poet.

Bolesław Leśmian (1877-1937) – ein polnischer Lyriker.