Bull

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

A bull is an intact bovinae male.

Bullfighting[sửa]

See also Category:Bullfighting.

Bulls in art[sửa]

See also Category:Bulls in art