Category:Bronze statues in Slovakia

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Východiskovú polohu Slovenského sochárstva určila v začiatkoch 20. storočia tvorba J. Koniarka, A. Riegeleho a J. A. Murmanna. Popri dominujúcich zásadách akademického realizmu priniesla prvá sochárska generácia po roku 1918 aj záujem o expresívny a lyrizujúci výtvarný výraz. Jej najvýznamnejšími predstaviteľmi boli V. Ihriský, J. Pospíšil, F. Štefunka, L. Majerský, F. Draškovič a J. Bártfay.

V polovici 30. rokov nastúpili sochári Generácie 1909, ktorí si z pražskej akadémie priniesli realisticko-impresívny základ, v tvorbe najvýraznejších osobností transformovaným príkladom poimpresionistickej plastiky konštruktívneho typu (G. Gibala, R. Hornák, J. Horová-Kvoáčiková, J. Hučko, J. Kostrka, A. Peter, R. Pribiš, V. Vavro a ďalší).

Roky po roku 1945 znamenajú pre sochárstvo aj v porovnaní s ostatnými výtvarnými disciplínami obdobie najväčšieho rozmachu. Smer rozvoja slovenského sochárstva určil predovšetkým ideový stimul riešenia monumentálnych pamätníkov SNP a oslobodenia (T. Bártfay, J. Kulich, L. Snopek, R. Pribiš, J. Kostrka, Ľ. Korkoš, L. Trizuljak, K. Lacko a iní).

Po roku 1948 v sochárstve začali sa prejavovať zásady socialisticko-realistickej výtvarnej tvorby. Na jej začiatku vychádzalo sa z dogmatických a schematických deformácii. V druhej polovici 50 rokov nastalo určite ozdravenie socialistického realizmu. Po vojne boli veľkoryso organizované tematické súťaže a výstavy (výstava k 10. výročiu SNP, výtvarná súťaž k 10. výročiu oslobodenia, 1955, výstava k 15. výročiu SNP Hrozby a nádeje ľudstva, 1959 výstava a súťaž k 15 výročiu oslobodenia 1960.

Začiatkom 60. rokov nastúpila generácia sochárov odchovaná bratislavskou VŠVU ako napríklad V. Baďura, Ľ. Cvengrošová, A: Čutek, A. Ferdinandy, A. Ilečko, J. Jankovič, V: Kompánek, M. Ksandr, K. Patakiová, P. Tóth, prípadne pražskými školami J. Bartusz, A. Račko, A. Rudavský. Výraznejšie sa začala presadzovať drobná plastika, komorný reliéf, medailérstvo a šperkárstvo.

Subcategories

This category has the following 70 subcategories, out of 70 total.

S

V

Media in category "Bronze statues in Slovakia"

The following 161 files are in this category, out of 161 total.