Category:Church in Miklušovce

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Slovenčina: Kostol v Miklušovciach

Podľa archívnych materiálov po vybudovaní obydlí a roľníckych hospodárstiev si novoosídlenci v obci postavili aj chrám, najneskôr koncom 13. storočia. Gréckokatolícky chrám Narodenia Panny Márie roku 1889 vyhorel, no bol opravený. Z pôvodného chrámu sa dodnes zachovala svätyňa a steny lode. Cenná je románska kamenná krstiteľnica z 13. storočia. Pri rekonštrukčných prácach v roku 2000 boli objavené na severnej stene chrámu pôvodné maľby, ktoré pochádzajú najneskôr zo 14. storočia. Dátum vyhlásenia za kultúrnu pamiatku 17.04.1963. Číslo 707-326/0.

Coat of arms of Slovakia.svg This category shows the protected monument with the number 707-326/0 CHMSK/707-326/0(other) in the Slovak Republic.