Category:Gelnica

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Slovenčina: Mesto Gelnica

Z histórie mesta Gelnica je známe, že na jeho vznik malo veľký význam osídlenie údolia rieky Hnilec Slovanmi a to ešte pred príchodom nemeckých kolonistov na Spiš v 12. storočí. Príchodom kolonistov sa začal veľký rozvoj baníctva v tejto oblasti. Prvá písomná zmienka o Gelnici pochádza z polovice 13.storočia, keď v roku 1264 udelil kráľ Bela IV. Gelnici mestské práva. Mesto Gelnica týmto začalo naplno využívať výsady slobodného kráľovského mesta. Po období vrcholnej prosperity baníctva v meste Gelnica, následkom častých vojen, začalo mesto Gelnica v 16. storočí upadať. Opustené a zanedbané šachty opäť ožili až na sklonku 18. storočia pod vplyvom rozmachu výroby železa. V druhej polovici 19. storočia boli gelnické klince a reťaze známe po celom vtedajšom Uhorskom kráľovstve. Prelom 19. a 20. storočia je už poznamenaný útlakom baníkov a robotníkov čo spôsobilo, že obyvateľov Gelnice začali prenasledovať hlad, bieda, chudoba a s nimi spojené utrpenie, ktoré trvalo až do skončenia Druhej svetovej vojny. V tom období celý región dostal prívlastok Hladová dolina. Po oslobodení mesta Gelnica 21.1.1945 došlo k znárodneniu bani. Rozvoj baníctva spôsobil, že banícke povolanie sa v tomto regióne opäť stalo dominantným. Ďalší podstatný zvrat vo vývoji mesta Gelnica nastáva po roku 1989, ktorý bol spôsobený návratom k súkromnému vlastníctvu a rozvojom podnikania.

Subcategories

This category has the following 8 subcategories, out of 8 total.

G

H

P

R

S

Media in category "Gelnica"

The following 94 files are in this category, out of 94 total.