Category:Happiness

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: Happiness is a feeling ranging from contentment and satisfaction to bliss and intense joy.
Main Wikipedia article: Happiness.
<nowiki>felicidad; anigyei; Hamingja; خۄشی; Kebahagiaan; kɨ-duʔn-lo; happiness; Mutluluk; خوشی; Šťastie; щастя; Bagt; 快乐; Baxt; সুখ; štěstí; sreća; खुसी; bonheur; Sreća; уцяска; आनंद; ଖୁସି; срећа; Gléck; lykke; Kebahagiaan; سعادة; levenez; 開心; Бакыт; aevhkie; xeloba; felicitat; Glück; hapusrwydd; Felicità; Lumturia; երջանկություն; 快樂; suhupiɛlli; ბედნიერება; 幸福; felicitate; සතුට; Felicitas; खुशी; 欢喜; onnellisuus; Bouneur; Happiness; leklvažvuõtt; இன்பம்; шчасьце; Oza; Ntsako; ความสุข; sreća; Щастя; དགའ་སྐྱིད།; щастие; fericire; 快樂; Farxad; lycka; Cuntintèsa; Бахт; gleki; 행복; feliĉo; সুখ; Huăng-hī; Bungah; Bonè; פרייד; hạnh phúc; laime; blydskap; felicidade; Happiness; lukke; ಸಂತೋಷ; دڵخۆشی; happiness; Vy'apavẽ; boldogság; ખુશી; zorion; счастье; Kusikuy; Glück; Laimė; Шчасце; ευτυχία; خوشی; Felicidá; प्रशन्नता; 快樂; lykke; خوشحالی; õnn; Xoşbəxtlik; אושר; Бәхет; Ayajẹ; Hoaⁿ-hí; సంతోషం; lihkku; szczęście; Kebahagiaan; Mufaro; 幸福; felicità; bextewarî; 快樂; Apinis; 快樂; 快乐; fred; سعادة; ਖੁਸ਼ੀ; áthas; Среќа; felicidade; ferħ; Бақыт; felicitat; लेताईगु; Sreča; kaligayahan; 快乐; Felisia; Lipay; furaha; സന്തോഷം; geluk; Երջանկութիւն; aṅụli; Felcidade; Fôn-hí; Felicidade; lok; 快乐; welwelo; estado mental o emocional de bienestar caracterizado por emociones agradables; Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu; 感受良好時的情緒反應; känsla av varaktigt välbehag; психоемоційний стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості; Aṅuli bụ ọnọdụ obì ụtọ.; 感受良好時的情緒反應; 感受良好时的情绪反应; 욕구와 욕망이 충족되어 만족하거나 즐거움을 느끼는 상태, 불안감을 느끼지 않고 안심해 하거나 또는 희망을 그리는 상태에서의 좋은 감정으로 심리적인 상태 및 이성적 경지를 의미; ভালে থকাৰ এক মানসিক অৱস্থা যাক যথেষ্ট অনুভৱ কৰাৰপৰা অতি ফূৰ্তি লৈকে ধনাত্মক বা ভাল লগা ভাবেৰে সংজ্ঞায়িত কৰা হয়; plaĉa pozitiva emocio de bonfarto asociita kun ĝojo, plezuro kaj kontento. Feliĉo ankaŭ povas esti priskribita kiel stato de manko de sufero, depresio, funebro, angoro kaj doloro.; vnitřní pocit radostného a více méně trvalého vyplnění; मन आ भावना के अइसन स्थिति जेह में ब्यक्ति के बहुत नीक महसूस होखे; পরিতোষ, প্রেম, পূর্ণতা, পুলক, উল্লাস, আহ্লাদ ইত্যাদির একক, একাধিক বা সম্মিলিত অনুভুতি; état émotionnel de plénitude; mentalno ili emocionalno stanje koje karakteriziraju pozitivni, ugodni osjećaji; 感受良好时的情绪反应; оймень ды ёжопотмонь марямо, кона неяви эрьва-кодамо вадрячисэ; trạng thái cảm xúc hoặc tinh thần của sinh vật khi cảm thấy thoả mãn; garīgs stāvoklis, kam raksturīga pozitīva vai patīkama labsajūta; gevoel van welbehae; ментално или емоционално стање благостања које карактеришу угодне емоције; estado mental ou emocional de bem-estar caracterizado por emoções agradáveis; 感受良好时的情绪反应; følelse, medgang eller skjebne; ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯಮುಕ್ತವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆ; mental or emotional state of well-being characterized by pleasant emotions; حالة نفسية وعاطفية من الرضى والاكتفاء المتميز بالمشاعر المرغوبة; pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális vagy érzelmi elégedettségi állapot; pozezko edo atseginezko egoera; ментальное или эмоциональное состояние благополучия, характеризующееся положительными эмоциями; mentaler oder emotionaler Zustand des Wohlbefindens, der durch angenehme Emotionen gekennzeichnet ist; حالت روحی خوب یا احساس بهزیستی داشتن; 感受良好時的情緒反應; biɛhi shɛli din nyɛ ninnyambo; राम्रो सुखद भावनायुक्त मानसिक वा भावनात्मक अवस्था; 心が満ち足りていること; stato mental o emotional de ben-esser characterisate per emotiones agradabile; מצב נפשי של תחושה טובה ורגשות נעימים; एक भावना; మానసికంగా బాగా ఉన్నప్పటి స్థితి; ilon, tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kokemus yhdistettynä käsitykseen siitä, että elämä on hyvää, merkityksellistä ja arvokasta; உன்னத மகிழ்ச்சி மனநிறைவு கொண்ட ஒர் உணர்ச்சி; emozione positiva; станоўчая эмоцыя; estado mental ou emocional de bem-estar caracterizado por emoções agradáveis; stat mentali jew emozzjonali ta' benesseri karatterizzat minn emozzjonijiet pjaċevoli; mentale of emotionele staat van welzijn gekenmerkt door aangename emoties; pasitenkinimo, gerovės, gyvenimo džiaugsmo būvis.; 感受良好时的情绪反应; estado ng isip na masaya, at na may kaaya-ayang damdamin; vaimne ja emotsionaalne seisund; 感受良好時的情緒反應; สภาพจิตใจหรืออารมณ์ของความเป็นอยู่ที่มีอารมณ์เป็นที่น่าพอใจ; rodzaj emocji spowodowanej doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne; ആനന്ദകരമായിരിക്കുകയും മാനസികമായി സുഖം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നു; 感受良好時的情緒反應; stare mentală de bine, caracterizată de emoții pozitive; sentiment agradable de satisfacció i absència de patiment; stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; positiv emotion, følelse eller tanke; Sentimento agradable de satisfacción e ausencia de padecemento; keadaan mental atau emosional yang baik yang ditandai dengan emosi yang nyaman; η ψυχική ικανοποίηση του ανθρώπου, προερχόμενη από την εκπλήρωση των επιθυμιών και την επιτυχία των σκοπών του; კარგად ყოფნის მენტალური ან ემოციური მდგომარეობა, რომელსაც სასიამოვნო ემოციები ახასიათებს; :); :); kegembiraan; kegirangan; :); Bahtiyarlık; Kut; Mut; Ongunluk; Saadet; Saadetlilik; 歡樂; 幸福; glädje; aṅụri; eṅụli; 歡樂; 幸福; :); :); :); 😄; :); radost; खुशी; 😃; :); :); radost; :); 欢乐; 幸福; ପ୍ରସନ୍ନ, ଖୁସି, ପୁଲକିତ, ହର୍ଷିତ, ଆମୋଦିତ, ଆହ୍ଲାଦିତ, ପ୍ରମୋଦିତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, ଉଲ୍ଲସିତ, ଆନନ୍ଦିତ, ବିନୋଦିତ; geluk; blyheid; ekstase; gelukkigheid; jolyt; opgewektheid; behae; plesier; trots; verrukking; vreugde; vrolikheid; blygeestig; blymoedig; blyhartig; luimig; opgeruimd; verheug; vreugdevol; радост; уживање; уживанција; :); 欢乐; 幸福; Lykke; :); ಸುಖ, ಖುಷಿ; :); شادی; شادمانی; کامەرانی; بەختەوەری; joy; happy; Happiness; السعادة; :); :); :); læhkoe; :); :); 😃; 😄; :); ːD; :); شادمانی; خرسندی; شادی; نشاط; بهجت; بشاش بودن; مسرت; طرب; وجد; فرح; سرور; خوشی; سعادت; خوشبختی; :); 歡樂; 幸福; suhupiɛlli; tambaɣinga; სიხარული; 幸せ; しあわせ; :); :); beatitudo; :); ఆనందం; ఉల్లాసం; :); :); உவகை; மகிழ்ச்சி; மகிழ்வு; :); läb; 歡樂; 幸福; 欢乐; 幸福; 歡樂; 幸福; :); :); 😃; :); 😄; bienestar; alegría; feliz; euphorie; joie; 😃; สุข; 😄; :); blijdschap; 欢乐; 幸福; :); :); õnnelikkus; :); glæde; :); :); waaɓna; ceyiiɗo; seya; welda</nowiki>
happiness 
mental or emotional state of well-being characterized by pleasant emotions
Happiness .jpg
Upload media
Instance of
Subclass of
  • basic emotion
Part of
Different from
Said to be the same asjoy, euphoria, joy
Authority control
Wikidata Q8
GND ID: 4021325-0
Library of Congress authority ID: sh85058807
Bibliothèque nationale de France ID: 11935779w
NDL Authority ID: 00566227
BNCF Thesaurus ID: 13163
NKCR AUT ID: ph127882
Biblioteca Nacional de España ID: XX526342
BabelNet ID: 00042905n
National Library of Israel J9U ID: 987007550741105171
Edit infobox data on Wikidata

Subcategories

This category has the following 25 subcategories, out of 25 total.

A

C

E

F

H

J

L

O

S

T

Media in category "Happiness"

The following 200 files are in this category, out of 641 total.

(previous page) (next page)(previous page) (next page)