Category:Nasareth

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Cymraeg: Pentref yn Arfon, Gwynedd, yw Nasareth. Fe'i lleolir ychydig i'r dwyrain o briffordd yr A487 rhwng Caernarfon a Chricieth, tua dwy filltir a hanner i'r de o Ben-y-groes. Y pentref agosaf yw Nebo, hanner milltir i'r gogledd-ddwyrain. Mae'r hen lôn o Lanllyfni yn rhedeg trwy Nasareth ar ei ffordd i Garn Dolbenmaen. Mae'r pentref yn gorwedd ar lethrau isaf Mynydd Craig-goch.
English: Nasareth (named for the Biblical Nazareth), is a hamlet in the Nantlle Valley in Gwynedd, north Wales.