Category:Polish Charter

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: Polish Charter - document confirming belonging to the Polish nation, which may be given to individuals who do not have Polish citizenship or permission to reside in Poland and who declare belonging to the Polish nation and fulfill the conditions defined by a law.
Polski: Karta Polaka - dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki.

Media in category "Polish Charter"

The following 5 files are in this category, out of 5 total.