Category:Quách Hữu Nghiêm

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Tiếng Việt: Hoàng giáp Quách Hữu Nghiêm (1442-1503), quê xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, quan nhà Lê sơ, dưới hai đời vua Lê Thánh Tông và Lê Hiến Tông, tới chức Thượng thư bộ Lại kiêm Đô ngự sử.

Media in category "Quách Hữu Nghiêm"

The following 9 files are in this category, out of 9 total.