Category:Serfdom

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Alemannisch: D Liibeigeschaft bezeichnet e wiit verbreiteti, persönligi Abhängigkeit vo de Buure vo ihrne Grundherre im spote Middelalter und der früehje Neuziit z Europa; d Erbunterdänikeit isch e weniger strängi, regionali Form vo der Liibeigeschaft, wo me sit 1709 vor allem in Ostdütschland kennt het. Die liibeigene Buure hai uf Höf buurt, wo ihre Grundherre ghört hai, und hai drfür Pacht (Gült) müesse zahle. Drzue si si verpflichtet gsi, Frondienst z leiste, und wenn dr Grundherr us em Klerus gsi sich, hai si ihm non e Zähnt müesse ge. Im Gegesatz zur Hörigkeit, wo d Abgobe- und d Fronpflichte an s bewirtschaftete Guet bunde gsi si, isch d Verpflichtig bi Liibeigene persönlig. Dr Umfang vo de Dienst isch aber im Gegesatz zur Sklaverei begränzt und genau festgschriibe gsi. Usserdäm hai die Liibeigene, im Gegesatz zu de Sklave, döfe Privateigedum ha, wenn au keini Immobilie.
Aragonés: A senyoría ye una institución, propia d'a Edat Meya y la Edat Moderna en Europa Occidental, pareixita a lo feudo d'o Imperio Carolinchio. Ye una donación hereditaria de tierras y vasallos, incluita a churisdicción, data por monarcas a nobles u clerigos como pago por servicios ampratos u recompensa a meritos, pero por a suya simpla voluntat (mercé).
العربية: القنانة هو وضع اجتماعي اقتصادي لطبقة الفلاحين في ظل الإقطاع. كانت حالة من الرق أو العبودية المعدلة ظهرت أولا في أوروبا خلال العصور الوسطى. وكان القن يجبر على العمل في حقول ملاك الأراضي، في مقابل الحماية والحق في العمل في القول المستاجرة.
Asturianu: La pallabra siervu (del llatín servus) designa una forma de venceya social y xurídica -típica del feudalismu- ente una persona, davezu un campesín, y un señor feudal.
Български: Крепостното право е съвкупност правни норми на феодалната държава, които създават най-всеобхватната и строга правна регламентация на обвързаност на:
Català: Durant l' edat mitjana, un serf era un home que servia a un noble en condicions que, en l'actualitat, es considerarien properes a l'esclavitud. El noble tenia la potestat de decidir sobre la persona i els seus béns i els drets de servitud es podien traspassar entre els nobles. El terme serf (del llatí servus) designa una forma de vinculació social i jurídica, típica del feudalisme entre una persona, generalment un camperol, i un senyor feudal, quedant subjecte al seu senyoriu.
Čeština: Nevolnictví je označení vztahu závislosti mezi rolníkem (nevolníkem) a majitelem půdy (pán) v předmoderní Evropě. Rolník byl nájemcem půdy a byl tak právně vázán k jejímu majiteli. Vztah zahrnoval také fyzickou závislost rolníka a jeho povinnost respektovat pánovu vůli. Z pohledu raně novověkého práva byla hlavním rozlišovacím kriteriem pro odlišení svobodného a nevolného obyvatelstva nemožnost volné změny místa pobytu. Nevolnictví se projevovalo zejména povinností robotovat, odvádět poddanské dávky odvozené od osobní závislosti na vrchnosti (někde jen v symbolické formě), na omezování či zpoplatnění sňatků a vystěhovalectví mimo hranice panství, nebo na nucenou čelední službu sirotků. V marxistické historiografii byl termín použit k označení celé dějinné epochy, bylo rozlišováno tzv. první a druhé nevolnictví.
Cymraeg: Taeog yn y Canol Oesoedd oedd person oedd yn rhan o haen isaf cymdeithas, oedd yn rhwym wrth y tir a heb hawl i'w adael heb ganiatad ei arglwydd. Roedd gan yr arglwydd neu'r tirfeddiannwr yr hawl i orfodi'r taeog i weithio ar diroedd yr arglwydd yn ddi-dâl. Ar un adeg roedd y system yn gyffredin trwy Ewrop ac mewn rhannau eraill o'r byd, ac mewn rhai gwledydd parhaodd hyd yn 19eg ganrif, er enghraifft yn Rwsia, lle rhyddhaodd Alexander II y taeogion ym 1861.
Dansk: En livegen er et udtryk brugt om en person der var en godsejers personlige ejendom.
Deutsch: Die Leibeigenschaft oder Eigenbehörigkeit bezeichnet eine vom Mittelalter bis in die Neuzeit verbreitete persönliche Verfügungsbefugnis eines Leibherrn über einen Leibeigenen.
English: Serfdom is the status of peasants under feudalism, specifically relating to Manorialism. It was a condition of bondage or modified slavery which developed primarily during the High Middle Ages in Europe and lasted to the mid-19th century. Serfdom included the labor of serfs occupying a plot of land owned by a Lord of the Manor in return for protection and justice and the right to exploit certain fields within the manor to maintain their own subsistence. Serfdom involved not only work in the lord's fields, but his mines, forests and roads. The manor formed the basic unit of society and the Lord of the Manor and his serfs were bound legally, economically, and socially. Serfs were laborers who were bound to the land; they formed the lowest social class of the feudal society. Serfs were also defined as people in whose labor landowners held property rights. Before the 1861 abolition of serfdom in Russia, a landowner's estate was often measured by the number of "souls" he owned. Feudalism spread through Europe around the 10th century; it flourished in Europe during the Middle Ages but lasted until the 19th century in some countries. Although the decline of serfdom has sometimes been attributed to the Black Death, which reached Europe in 1347.
Esperanto: Servuto estas laboro, kiun kamparano ŝuldas senpage al mastrosenjoro aŭ al ŝtato.
Español: La voz siervo (del latín servus) designa una forma de vinculación social y jurídica -típica del feudalismo- entre una persona, generalmente un campesino, y un señor feudal, quedando sujeto a su señorío.
Eesti: Pärisorjus on isiku, kui pärisorja feodaalse sõltuvuse raskeim aste, mida iseloomustab feodaalide politsei- ja kohtuvõim, talupoegadest pärisorjade sunnismaisus ja teoorjus, nende müümine maast ja perest lahus ning omandiõiguste kitsendamine: andami nõudmine abiellumise puhul ja surnud käe õigus.
فارسی: رعایای خدمت‌گذار در نظام سرواژ به زمین پابسته‌بودند، بخشی از دارایی ارباب بودند و پایین‌تر رستهٔ اجتماع در نظام فئودالی شمرده می‌شدند. خدمت آنها تنها کشاورزی نبود و جنگلبانی، کار در معدن، گذراندن مردمان و بار از دو سوی رودخانه و صنعت را نیز دربرمی‌گرفت.
Suomi: Maaorjuudella tarkoitetaan myöhäisantiikissa, keskiajalla ja uuden ajan alussa vallinnutta yhteiskunnallisen järjestäytymisen tapaa, jossa maata viljelevä väestö ei ollut itsenäisiä, maata perinnöllisesti hallitsevia talonpoikia. Sen sijaan he viljelivät maaherran omistamaa maata alustalaisina ilman muutto-oikeutta ”turpeeseen sidottuina”.
Français : Le servage, du latin servus, « esclave », est l'héritier médiéval du lien de clientèle antique.
Gaeilge: Ba oibrí talmhaíochta ceangailte leis an córas feodach é Seirfeach.
Galego: A servidume, as veces para os períodos medievais denominada servidume da gleba, era unha figura xurídica e social que ligaba os campesiños a un determinado terreo (gleba). Os servos da gleba cultivaban, en proveito propio, as terras que pertencían ao propietario ou terratenente –que podía ser un señor individual ou ben colectivo, p.ex. un mosteiro - , pagándolle un censo, que podía ser unha parte dos froitos recollidos. Ademais, con frecuencia estaban obrigados a determinadas prestacións de traballos e servizos a favor do señor ( corveas, senras). Os servos tiñan esa condición por nacemento, non pudendo, licitamente, subtraerse de tal condición sen o consentimento do señor..
עברית: צמיתוּתצרפתית עתיקה: servage) הוא השם שניתן למעמד המשפטי והכלכלי של חלק מהאיכרים תחת המערכת הפיאודלית, ובמיוחד בתוך המערכת הכלכלית המנוריאלית (או הסניוריאלית). הצמית (בלטינית Servus, בצרפתית עתיקה: serf) במערכת הצמיתות היה בעל המעמד הנמוך ביותר בחברה הפיאודלית ומעמדו היה דומה לזה של עבד, אך נבדל ממנו בכך שלא נחשב לרכוש כשלעצמו ולא ניתן היה למכרו בנפרד מהאדמה אותה עיבד.
Hrvatski: Riječ kmet dolazi od latinske riječi comes u franačkom značenju »čovjek iz kraljeve ili velikaševe pratnje. U razdoblju feudalnog društvenog poretka piramidalna oblika kmetovi su se nalazili na dnu društvene ljestvice, ali je kmetstvo bilo gospodarski temelj cijeloga feudalnog sustava. Položaj kmeta također je ovisio o položaju onoga kojemu je on bio podložan, tako da je »kraljev kmet« imao izvrstan položaj i zapravo značio »kraljev vazal«, dok se kmet običnoga plemića nalazio na znatno nižem položaju.
Magyar: A jobbágy fogalma Magyarországon megjelenése után jelentős változáson ment keresztül: kezdetben a királyt szolgáló előkelőket jelentette, a középkor végén pedig földesurának termény- és pénzadóval, valamint szolgáltatásokkal tartozó, szabad állapotú telkes parasztot jelentett.
Հայերեն: Ճորտությունը ուրիշի աշխատանքի շահագործման ձև է, որ երևան է եկել հասարակական կյանքի ստորին աստիճանների վրա, նահապետական-տոհմային իրավակարգի շրջանում։
Italiano: La servitù della gleba, molto diffusa nel medioevo (già colonato al tempo dei Romani), era una figura giuridica che legava i contadini ad un determinato terreno (gleba, in latino, è propriamente la "zolla" di terra). I servi della gleba coltivavano i terreni che appartenevano ai proprietari terrieri, pagando un fitto. Inoltre dovevano pagare le decime (qualora il proprietario facesse parte del clero o fosse un ente ecclesiastico) ed erano obbligati a determinate prestazioni di lavoro (corvées). I servi della gleba erano tali per nascita, e non potevano (lecitamente) sottrarsi a tale condizione senza il consenso del padrone del terreno. Nel Medioevo, in occasione dei lavori per dissodare nuove terre, spesso il proprietario dava a chi si sobbarcava l'onere di trasferirsi nelle nuove aree particolari libertà (franchigie) e privilegi: da cui il nome "Villafranca" dato a tante località.
日本語: 農奴制(のうどせい、)は、一般的に 封建制のもとで行われる統治制度。農民は自身が耕す土地に拘束され、賦役、貢納といった義務を果たした。一人間としての彼らの人格が尊重されることは稀で、時には土地と共に売買、譲渡の対象となった。
Lëtzebuergesch: D'Leifeegeschaft oder Leifherrschaft bezeechent eng perséinlech Ofhängegkeet vun de Baueren zu hirem Grondhär, déi besonnesch am Mëttelalter wäit verbreet war.
Lietuvių: thumbBaudžiava – įteisinta feodalo galimybė naudotis valstiečio darbu, turtu ir asmeniu, tarp jų draudimas valstiečiams keisti šeimininką, keltis gyventi į miestą. Įvairiose šalyse galiojo ir papildomi valstiečių teisių apribojimai (senjoro teisė į valstiečio palikimą, vad. pirmosios nakties teisė, senjoro teisė bausti valstietį).
Latviešu: Dzimtbūšana bija tāda feodāla un pēcfeodāla sociāla iekārta, kurā zemnieki bija piesaistīti apstrādājamai zemei kā savai darba vietai un bija atkarīgi no zemes īpašnieka. Par tiesībām apsaimniekot savu sētu viņiem bija jāmaksā dzimtkungam nodevas un jāiet klaušās. Atkarībā no laikmeta dzimtbūšanas intensitāte bija dažāda, no patronālām aizbildņa-aizbilstamā attiecībām līdz smagākajai formai, kad dzimtcilvēki bija absolūti beztiesiski: tos varēja pirkt, dāvināt, sodīt (pat ar nāvi) pēc to dzimtkunga iegribas. Rietumeiropā un Viduseiropā dzimtbūšana izveidojās 7-9. gadsimtā un pastāvēja līdz 15-18. gadsimtam (Viduseiropā- arī līdz 19. gs.). Anglijā un Francijā dzimtbūšana fakstiski izzuda 14-15. gadsimtā. Austrumeiropā tā pastāvēja no 15. līdz 19. gadsimtam.
Plattdüütsch: Liefegenschop is dat, wenn dat Lief vun en Minschen as Egendom vun den Herrn (Landherrn, Herrscher) vun en bestimmt Rebeet ankeken warrt. Dat is en Form vun Hörigkeit, de nich wiet af is vun de Slaveree. In dat Middelöller hett dat in Europa veel Liefegenschop geven.
Nederlands: Horigheid is de toestand waarin horigen zich bevinden. In de middeleeuwen, en ook daarvoor en daarna, waren horigen boeren of 'cijnsboeren' die aan hun land verbonden waren.
Norsk nynorsk: Liveigenskap er ei nemning på eit slaveriliknande system for jordbrukarar i store delar av Europa i mellomalderen. Dei liveigne jordbrukarane var underlagt ein godseigar, og dette tilhøvet vart overførd gjennom arv. Eit kjenneteikn på ein liveigen var at jordbrukaren ikkje kunne flytta utan løyve frå godseigaren. På den andre sida kunne godsherren ofte heller ikkje tvinga jordbrukaren til å flytta. Ein liveigen skilde seg frå ein slave i og med at ingen eigde den liveigne direkte. Trass i dette var ein liveigen personleg knytt til eit landområde, eit gods eller ein storgard. Den liveigne måtte arbeida for godseigaren og betala ei årleg avgift, mot å få dyrka eit jordstykke.
Norsk bokmål: Livegenskap (fra tysk: leibeigen, noe «som tilhører noen med kroppen») er betegnelsen på et slavelignende system i de føydale økonomier som rådet i store deler av middelalderens Europa.
Polski: Pańszczyzna – przymusowa praca wykonywana przez chłopów głównie na roli (również w innych usługach) na rzecz pana w zamian za dzierżawę ziemi. Wykształciła się w Europie w okresie feudalnym, po czym powoli zaczęła zamierać w wyniku przechodzenia na czynsz.
Português: A servidão é o status legal e econômico dos camponeses ("servos") no feudalismo, especialmente no âmbito do sistema econômico da "senhoria" (direitos feudais sobre a terra). Os servos são trabalhadores rurais que estão vinculados à terra, formando a classe social mais baixa da sociedade feudal. À diferença dos escravos, os servos não eram propriedade de ninguém e não podiam ser vendidos, pois não eram como escravos, que eram propriedade dos donos.
Română: Un iobag (din ), este un țăran "legat" de pământul unui stăpân feudal, pe care se află, depinzând cu persoana și cu bunurile sale de acesta.
Русский: Крепостно́е пра́во — совокупность юридических норм феодального государства, закреплявших наиболее полную и суровую форму крестьянской зависимости. Включало запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов (то есть прикрепление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые подлежали принудительному возврату), наследственное подчинение административной и судебной власти определённого феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, иногда — возможность для феодала отчуждать крестьян без земли.
Srpskohrvatski / српскохрватски: Kmetstvo je naziv za društveno-ekonomski odnos između plemića i njima podložnih seljaka - zvanih kmetovi - u feudalnom društveno-ekonomskom sistemu. Kmetstvo u svojoj suštini predstavlja vazalni odnos potlačene klase prema feudalcima - vlastelinima - koji mogu predstavljati različite kategorije plemića od najviših (car, kralj) do najnižih (barun, vitez i sl.).
Simple English: Serfdom is a legal and economic system.
Slovenčina: Nevoľníctvo je zostrená forma poddanstva roľníkov, vyskytujúca sa v Európe spravidla jednak v stredoveku (prvé nevoľníctvo) a jednak v novoveku do 18./19. storočia (druhé nevoľníctvo). Nevoľník spravidla nemôže zmeniť ani bydlisko, ani povolanie, ani iné stránky svojho života a života svojich detí
Slovenščina: Tlačanstvo je bila oblika fevdalnega odnosa med fevdalcem in podložnikom (kmetom), ki je temeljil na tlaki: prisilnem delu za zemljiškega gospoda.
Српски / srpski: Кметство је назив за друштвено-економски однос између племића и њима подложних сељака - званих кметови - у феудалном друштвено-економском систему. Кметство у својој суштини представља вазални однос потлачене класе према феудалцима - властелинима - који могу представљати различите категорије племића од највиших (цар, краљ) до најнижих (барон, витез и сл.).
ไทย: ระบบมาเนอร์ หรือ สังคมศักดินา คือระบบเศรษฐกิจและสังคมที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปในยุคกลางในยุโรปตะวันตกและยุโรปกลาง ระบบมาเนอร์เป็นระบบที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือลอร์ดมีอำนาจทางเศรษฐกิจและทางกฎหมายที่สนับสนุนโดยรายได้ที่ได้มาจากผลผลิตของที่ดินที่เป็นเจ้าของ และจากค่าธรรมเนียมของเกษตรกรผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมอาจจะเป็นในรูปของ:
Türkçe: Serf, feodal dönemde güçlü beylerin, derebeylerinin, senyörlerin egemenliği altında toprakla uğraşan kişilerdir. Bu insanlar topraktan aldıkları ürünün bir bölümünü kendileri kullanırken bir bölümünü de güvenliklerini sağlamaları için senyörlere verirlerdi. Bu sistem daha çok 10 - 15. yüzyılllarda güçlüydü.
Українська: Кріпацтво (також кріпаччина, панщина ) ( від “кріпостей” — купчих документів на землю, відомих у Росії з кінця XV ст.) — за феодалізму система правових норм, що встановлювала залежність селянина від феодала й неповну власність другого на селянина. Знаходило юридичний вираз у прикріпленні селянина до землі, праві феодала на працю та майно селянина, відчужуванні його як із землею, так і без неї, надзвичайному обмеженні дієздатності (відсутність у селянина права порядкувати нерухомим майном, спадщиною, виступати в суді, права державної присяги тощо).
中文:農奴制是一種在封建制度下、特別是庄园制度下的与農民地位相关的奴役制度。農奴制度主要發展在歐洲 10世紀中世紀中期,持續到19世紀中葉的,以财务束縛或变异的奴隸制为條件对農民实行奴役。農奴以自己的劳力,在國有或莊園主的土地工作,以换取保護和公正,以及在该土地上额外开垦耕作以保证自己的生计。農奴制不僅涉及农作,也包括礦业、森业和筑路。農奴制下,莊園形成了社會的基本單位,農奴形成了封建社會最低的社會階層。農奴受到法律、經濟和社會关系上的多重束縛。農奴不同於奴隸,農奴的領主只有不完全的人身佔有權。領主不能處死農奴,但能隨意處罰(黥面)或連同土地買賣、抵押和轉讓。農奴有義務為領主無償勞作,農奴的劳力也被定義為領主的產權。1861年俄羅斯廢除的農奴制规定,領主的產業往往以農奴的数量来衡量。
<nowiki>servidumbre; Bændaánauð; Serf; Крепостно право; Iobăgie; 農奴制; Nevoľníctvo; кріпосне право; 農奴制; Serfeso; Liibeigeschaft; يانچىلىق تۈزۈمى; servuteco; nevolnictví; Sinyoría; servage; Kmetstvo; Nông nô; Dzimtbūšana; Lyfeienskap; Кметство; 农奴制; Leifeegeschaft; liveigenskap; livegenskap; Təhkimçilik hüququ; Topraq qulluğı; ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ; serfdom; قنانة; 農奴制; jobbágy; Joputza; Siervu; serf; Leibeigenschaft; ГӀопалла; Прыгоннае права; رعیت‌داری; 農奴制; Livegenskab; 農奴制; צמיתות; 农奴制; maaorjuus; பண்ணையடிமை; servitù della gleba; 農奴制; 农奴制; pärisorjus; servidão; 농노제; Liefegenschop; livegenskap; Кметство; 农奴制; Kmetstvo; Kmetstvo; ਭੌਂ-ਗੁਲਾਮੀ; Poddaństwo; Baudžiava; Tlačanstvo; Serf; Sèrv; serf; ทาสติดที่ดิน; Hadimu; Ճորտատիրություն; lijfeigenschap; Taeog; Seirfeachas; Подданство; крепостное право; Servidume; Serf; δουλοπαροικία; прыгоньніцтва; forma de contrato social y jurídico típica del feudalismo mediante la que una persona queda al servicio y sujeta al señorío de otra; condition d’une personne tenue de servir ou travailler pour une autre personne ou pour un groupe, contre une faible rémunération ou gratuitement, sans pouvoir changer sa condition; форма залежнасьці сялянаў ад паноў; Форма зависимости крестян от помещиков; persönliche Verfügungsbefugnis eines Leibherrn über Leibeigene; Zemnieku atkarība no zemes īpašnieka; 一种在封建制度下、特别是庄园制度下的与农民地位相关的奴役制度。农奴制度主要发展在欧洲10世纪中世纪中期,持续到19世纪中叶,以财务束缚或变异的奴隶制为条件对农民实行奴役; Toprak ağası adına çalışan köylü; 封建制の下で行われる統治制度; förhållande för många jordbrukare under feodalism; betegnelsen på et slaverilignende system i de føydale økonomiene i middelalderens Europa; Persoonlijke beschikkingsmacht van een heer over horigen; yhteiskunnallinen järjestelmä; status of many peasants under feudalism; استعباد; a feudális társadalomban elfoglalt pozíció: a földesúrnak kiszolgáltatott földműves; figura giuridica tipica del feudalesimo medievale; servitù feudale; servo della gleba; servo medievale; servi della gleba; glebei; abolizione della servitù della gleba; Le serf; Serf; Serfs; Servuto; Kmet; Baudžiauninkai; pärisori; Кметови; крепостная зависимость; крепостничество; Кріпаки; Кріпацтво; Кріпаччина; Кріпак; Leibeigene; Leibherrschaft; Leibeigener; Unfreie; Leibeigen; Serf; Eigenbehörig; Robotpflicht; Eigenbehörigkeit; Eigenbehöriger; Serva; Servo; Servos; Taeogion; Taeogwasanaeth; Ճորտատիրական կարգ; Ճորտություն; 農奴; 農奴制度; Livegen; Livegenskabet; Livegne; Tlaka; Tlačan; 農奴; Крепостен селянин; Livegenskapen; Livegen; Livegna; Livegendom; Nevoľník; Liveigenskapen; Liveigen; Liveigne; Serf; Livegne; Livegen; Serfer; Livegenskapet; Kmetovi; Kmet; צמית; Serfo; سرف; رعیت داری; Şerbie; Iobag; Iobagi; Șerbie; Serb; Şerb; Serfdom; قنانه; القنانة; عبودية الأرض; Nevolník; serfs; pagesia servil</nowiki>
serfdom 
status of many peasants under feudalism
Upload media
Subclass of
Different from
Said to be the same asenslaved person
Authority file
Wikidata Q103350
GND ID: 4035132-4
Library of Congress authority ID: sh85120215
Bibliothèque nationale de France ID: 119478388
IdRef ID: 027436683
NDL Authority ID: 00568594
BNCF Thesaurus ID: 38750
NL CR AUT ID: ph123278
HDS ID: 008967
National Library of Israel J9U ID: 987007531752505171
Edit infobox data on Wikidata

Subcategories

This category has the following 5 subcategories, out of 5 total.

A

C

F

P

R

Media in category "Serfdom"

The following 11 files are in this category, out of 11 total.