Category:Silian

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Cymraeg: Pentref yn Nyffryn Aeron, Ceredigion yw Silian, neu Sulien yn hanesyddol. Lleolir tua dwy filltir i'r gogledd-ddwyrain o Lanbedr Pont Steffan, ar lôn gefn hanner ffordd rhwng Pont Creuddun ar yr A482, a Glan Denys ar yr A485.
English: Silian, or originally Sulien, is a village in the valley of the River Aeron, Ceredigion, Wales. It is located approximatley two miles north-west of Lampeter, on a back road connecting Pont Creuddun on the A482, and Glan Denys on the A485.