Category:Wiang Tha Kan

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: Wiang Tha Kan, an ancient walled city dating back to the Haripunchai period (c. 750 - 1292 CE), San Pa Tong District, Chiang Mai province, northern Thailand
ไทย: เวียงท่ากานตั้งในเขตบ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จากหลักฐานทางด้านตำนานปรากฏชื่อว่า เมืองตระการ สันนิษฐานว่า น่าจะได้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ สมัยพระเจ้าอาทิตยราชครองเมืองหริภุญไชย จากพงศาวดารโยนกได้กล่าวว่าเมืองนี้ในสมัยพญามังรายมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่ มีชื่อว่า พันนาทะการ สมัยพระเจ้าติโลกราชได้ยกทัพไปตีเมืองเงี้ยวก็ยังได้นำเชลยเงี้ยวไปไว้ที่พันนาทะการในปี พ.ศ. ๒๐๖๐ สมัยพระเมืองแก้วมีไทถิ่นต่าง ๆ เข้ามาสวามิภักดิ์ก็ให้ไปตั้งบ้านเรือนที่เวียงพันนาทะการอีก จนในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองของพม่าตีได้เชียงใหม่และล้านนาไว้ในอำนาจให้พระเจ้าเมกุฏิครองเมืองเชียงใหม่ เวียงนี้ก็คงอยู่ในอำนาจของพม่าด้วย และภายหลังเจ้าองค์นกแข็งเมือง ปกครองตนเองและมีการต่อสู้กันจนเชียงใหม่ร้างไปในระยะปี ๒๓๑๘-๒๓๓๙ ประมาณ ๒๐ ปีเศษ พันนาทะการก็อาจจะร้างไปด้วย จนสมัยพระเจ้ากาวิละตีเชียงใหม่คืนมาได้ และได้ปราบปรามเมืองอื่น ๆ ก็ให้เมืองนี้เป็นที่อยู่ของชาวไทลื้อเมืองยอง ซึ่งให้อยู่ทั้งที่พันนาทะการและเมืองลำพูน


Flag of Thailand.svg
This is a category about a monument in Thailand identified by the ID
0003458 (Thai Fine Art Department's link)
Wiang Tha Kan 
archaeological site in Chiang Mai province, Thailand
วัดต้นกอก เวียงท่ากาน.JPG
Instance of archaeological site
LocationBan Klang, San Pa Tong, Chiang Mai, Thailand
Heritage designation
  • registered Thai historic site
Authority control
Wikidata

18° 33′ 01.08″ N, 98° 52′ 50.88″ E

Blue pencil.svg

Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.

Media in category "Wiang Tha Kan"

The following 17 files are in this category, out of 17 total.