Category talk:Biblioteca de Catalunya

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Caldria que aquesta categoria fos una subcategoria dins de "Hospital de la Santa Creu", i tenir també una altra subcategoria per a la Casa de Convalescència, seu de l'Institut d'Estudis Catalans. This category must be a subcategory inside "Hospital de la Santa Creu", and we should create a new subcategory for the Casa de Convalescència, which hosts de Institut d'Estudis Catalans. --Enfo (talk) 18:49, 17 September 2011 (UTC)

Symbol support vote.svg Support--Pere prlpz (talk) 19:36, 17 September 2011 (UTC)
Symbol support vote.svg Support --Jordiferrer (talk) 00:41, 18 September 2011 (UTC)
Symbol support vote.svg Support--SMP (talk page) 21:44, 7 October 2011 (UTC)

Created new Category:Hospital de la Santa Creu splitting architecture and library. Please, review it. Pending the second category for "Casa de Convalescència". --V.Riullop (talk) 11:21, 15 October 2011 (UTC)