Commons:Centralised community discussion/dk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Gnome-preferences-system.svg
This page is a work in progress page, not an article or policy, and may be incomplete and/or unreliable.
Please offer suggestions on the talk page.

Deutsch | English | Español | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Македонски | Nederlands | Português | Português do Brasil | Română | Русский | Sicilianu | Українська | العربية | +/−

Centralised community discussion (Centrale fællesskabsdiskussioner) er en formaliseret løsningsproces til at løse uenigheder, hvor involverede brugere kan bede om en vurdering fra udenforstående brugere. Processen kan bruges til at hjælpe med til at løse konflikter med andre redaktører, såvel som at løse uenigheder om politikker eller andet, som ikke har kunnet klares på anden måde. Parterne bør forstå, at de vil få mulighed for at udtrykke deres meninger/problemer, men at denne form for konfliktløsning ikke skal betragtes som en "retslig høring".

Beslutningen om at følge og overholde resultatet af en central fællesskabssdiskussion er baseret på konsensus, og redaktører er forpligtet til at overholde den konsensus, som er opnået ved en sådan central fællesskabsdiskussion. Enhver er velkommen til at rejse spørgsmål, de måtte have efter en central fællesskabsdiskussion på diskussionens noticeboard. Fejl begået i god tro er acceptable og undertiden forventet; men det betyder ikke, at der vil blive set igennem fingre med misbrug.

Krav[edit]

Forudsætninger[edit]

Bemærk at dette skal betragtes som den sidste udvej og skal bruges, når alle andre forsøg på at løse konflikten har været forgæves.

Som nævnt ovenfor, bedes du 'ikke' bruge denne proces som dit første forsøg på at løse en tvist. Mindst to brugere skal godkende en anmodning, og tilkendegive, at de har forsøgt at løse konflikten på en anden måde. Andre steder kan være Commons:Administrators' noticeboard, Commons:Administrators' noticeboard/User problems, og diskussionerne skal vise reelle forsøg på at løse konflikten på en hensigtsmæssig måde. Diffs er nyttig, når man forsøger at argumentere for en bestemt opfattelse.

Diskuterer med den anden part[edit]

Under diskussioner rådes parterne til ikke at være fjendtlige; undlade at kommentere på brugerne, og fokus på det konkrete emne i et forsøg på at løse og nå en løsning.

Fjernelse af rettigheder[edit]

Prøv at løse uenighederne, før du anmoder om fjernelse af en brugers privilegier. Denne proces kan bruges til at fjerne privilegier fra alle brugergrupper, undtagen CheckUser og oversight. Den gruppe har bemyndigelse til at fjerne administrator- and bureaucrat-privilegier. Hvis en bestemt bruger har misbrugt de værktøjer, kan denne proces anvendes til at undersøge disse spørgsmål yderligere. Konsekvenserne skal imidlertid være afledt af en retfærdig og gennemsigtig proces. Fjernelse af rettigheder vil kun blive behandlet i alvorlige sager / ekstrem brugeradfærd, og tages alvorligt. En særlig nedsat gruppe vil indlede en afstemning, som vil danne grundlag for den endelige beslutning om en brugers adgang. Alle administratorer kan stemme. Men en afstemning om fjernelse af rettigheder kræver argumenter. Hvis man blot stemmer for at fjerne rettigheder uden nogen begrundelse, vil der blive set bort fra stemmen. Gruppen kan afvise en hvilkensomhelst stemme efter deres eget skøn. Gruppen vil forsøge at opnå en retfærdig, upartisk resultat.

Fjernelse af rettigheder kan være midlertidig eller på ubestemt tid, afhængigt af resultatet af en sag. Dette omfatter alle brugeadgangs-niveauer, herunder CheckUser og "oversight". Se nedenfor for mere information.

Fjernelse af rettigheder for CheckUser og Oversight[edit]

P.t. har Commons ikke en "arbitration committee" (et voldgiftsudvalg). Fællesskabet kan stemme fjernelse af adgange. Se meta's politik for CheckUser- og oversight removal-privilegier fra en bruger.

Proces[edit]

Gruppen[edit]

Administratorerne, der er en del af denne gruppe, er frivillige, som er blevet udvalgt til denne opgave. Hvis de foretrækker ikke at blive involveret i en given sag, skal de så på forhånd at give en begrundelse. Ellers forventes de at være aktive på sagen. Der skal udvælges .....

Afslutning[edit]

En sag kan køre i omkring 3 uger for at muliggøre en bred deltagelse, så spørgsmålene kan blive gennemgået nøje og kan nå at blive behandlet. Den endelige afgørelse, og resultatet af en sag vil blive overladt til en gruppe af ikke-involverede og neutral administratorer, der er blevet udvalgt til en bestemt sag. Med andre ord er der ingen formelle udvalg, der træffer den endelige afgørelse af en sag.

Anmodninger[edit]

For at anmode om en sag:

Sager oprettes på undersider under Commons:Centralised community discussion

Eksempel: hvis du ønsker at anmode om en sag på User:John Doe, så skriv teksten:
Commons:Centralised community discussion/John Doe

Klik så på "Request a case/Anmod om en sag". Du vil blive ført til siden, hvor du kan udfylde anmodningen. Vær venlig at gøre din anmodning kort og præcis.

Requesting a case/Anmod om en sag

Brug boksen nedenunder og skriv den bruger du ønsker at drøfte


Instruktioner[edit]

Far at oprette en anmodning, skal du følge disse trin:

  1. Først skal du oprette en anmodning i henhold til afsnittet ved navn #Anmodninger, og følg vejledningen i input boksen.
  2. Parterne får mulighed for at komme med deres eget syn på sagen, men generelt rådes der til ikke at skrive alt for lange redegørelser, medmindre det er nødvendigt.
  3. Husk at holde sig on-topic/til sagen er afgørende for at der er en chance for at det lykkes at løse problemet(-erne). Deltagere, der ikke overholder dette, kan få deres irrelevant synspunkter fjernet. Off-topic-diskussioner bliver flyttet andre steder, og er ikke er en del af proceduren. Drøftelserne overvåges af gruppen, der er valgte tel at følge sagen, og / eller af andre ikke-involverede administratorer.
  4. Undlad venligst at komme med beskyldninger mod en part. Anklager og beskyldninger er generelt ikke til hjælp.

Aktuelle anmodninger[edit]

Arkiv[edit]

Arkivet er placeret på centralised community discussion/Archive.