Commons:Heilt ubrukte

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Alemannisch | Deutsch | English | español | 日本語 | norsk nynorsk | português | +/−

Dette er bilder som verken er viste på sider eller lista i kategoriar, bortsett frå gjennom malar. Dette betyr som regel at dei berre kan sjåast i opphavsrettskategoriar. Dei treng derfor å plasserast, enten på ei side eller i ein kategori. Dersom du gjer dette, ver vennleg å setja eit merke ved bildet, eller ta det ut av lista, slik at ikkje jobben blir gjort to gonger.

☼ står bak bilete som ikkje treng å settast på sider fordi dei skal slettast, som regel fordi dei er duplikatar, manglar lisensiering, eller har ei lisensiering Commons ikkje godtek..

Ein språkkode bak eit bilde betyr at ein som kan dette språket bør plassera det. Dersom det står eit spørsmålsteikn (?) etter, er det ikkje heilt sikkert at det er dette språket det gjeld. To spørsmålsteikn (??) tyder at taggaren ikkje kjente igjen språket.

Dersom du systematisk tek for deg ein del av sida, ver vennleg å skriva det under, slik at me ikkje jobber oppå kvarandre.

unfortunately the modified Special:Unusedimages also seems to be excluding all images that have license tags. Plugwash 13:01, 19 May 2005 (UTC)

Note: This list is quite old and does not contains many unused images.
Please use the OrphanImages tool which works on a live copy of the database. See meta:User:Duesentrieb/OrphanImages for more information. -- Duesentrieb(?!) 18:58, 5 February 2006 (UTC)

On work[edit]

G : Plugwash 01:13, 3 Jan 2005 (UTC)


Numbers A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numbers[edit]

A[edit]

B[edit]

C[edit]

D[edit]

E[edit]

F[edit]

G[edit]

H[edit]

I[edit]

J[edit]

K[edit]

L[edit]

M[edit]

N[edit]

P[edit]

Q[edit]

R[edit]

S[edit]

T[edit]

U[edit]

V[edit]

W[edit]

X[edit]

Y[edit]

Z[edit]

done -- Duesentrieb 19:08, 2 Jan 2005 (UTC)