Commons:Picture of the Year/2010/Eligibility/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search


bạn có đủ điều kiện bỏ phiếu chưa? Nhấp vào đây để kiểm tra ngay bây giờ.

Quy định

Sự dùng Tài khoản hợp nhất Wikimedia của cá nhân bạn (SUL) để tham gia POTY 2010.
  1. Người dùng phải có một tài khoản, tại bất kì dự án Wikimedia nào, với điều kiện đã đăng ký trước [UTC].
  2. Tài khoản người dùng phải có ít nhất 200 sửa đổi trên một dự án bất kì của Wikimedia trước (có nghĩa là trước 2010-12-31 24:00 [UTC]). Hãy kiểm tra xem tài khoản của bạn đã đủ điều kiện bỏ phiếu chưa bằng POTY 2010 công cụ Contest Eligibility.
  3. Người dùng phải bỏ phiếu bằng một tài khoản Commons đủ điều kiện, hoặc một tài khoản SUL trong đó bao gồm ít nhất một tài khoản đã đủ điều kiện tại một dự án Wikimedia (hoặc, nếu bạn không thể tạo tài khoản SUL tại Commons, một tài khoản trên Commons phải có trang thành viên dẫn liên kết đến trang thành viên của tài khoản đã đủ điều kiện trên một dự án Wikimedia khác, và một liên kết dẫn đến trang thành viên của tài khoản trên Commons từ trang thành viên của tài khoản đã đủ điều kiện của bạn. Lưu ý: Các liên kết được thêm bằng cách sửa đổi mỗi trang thành viên PHẢI được thực hiện bởi chính chủ nhân của tài khoản mới được xem là hợp lệ).

Ghi chú

  • Ngay cả khi người dùng có nhiều tài khoản đủ điều kiện, mỗi người dùng chỉ có thể bỏ phiếu bằng một tài khoản.
  • Phiếu bình chọn từ người dùng IP sẽ được xem là không hợp lệ, trừ phi họ được xác nhận bởi một người dùng có một tài khoản đủ điều kiện trước khi kết thúc cuộc bỏ phiếu trong Vòng.
  • Phiếu bầu của người dùng/tài khoản không đủ điều kiện, phiếu bầu lặp lại/bỏ nhiều phiếu là vi phạm quy định (tài khoản con rối), và bất kì hành vi vi phạm quy định bỏ phiếu khác của cuộc thi này, hoặc của các quy định & thủ tục cơ bản đã được công bố cho việc bỏ phiếu tại các dự án Wikimedia sẽ dẫn đến kết quả là phiếu bầu đó bị vô hiệu hóa, và có thể người dùng sẽ bị cấm tham gia trong các cuộc thi về sau và/hoặc các hậu quả khác khi cần thiết/thích hợp theo sự suy xét của các thành viên ban tổ chức và bảo quản viên của dự án.

Thủ tục

Lưu ý: Xin thêm tên của bạn vào danh sách cử tri, nhờ đó phiếu bầu của bạn sẽ được bot kiểm tra tự động.

Xem qua các phòng trưng bày của vòng thi hiện tại để bỏ phiếu (vui lòng dành thời gian để xem xét tất cả các hình ảnh trong bất kì thể loại mà bạn chọn để bỏ phiếu!), nhấn nút "Vote" bên dưới bất kì hình ảnh nào mà bạn muốn ủng hộ

  • Nếu bạn sử dụng JavaScript (trong cài đặt trình duyệt của bạn), phiếu của bạn đã được thêm và lưu trữ. Bạn có thể xác nhận bằng cách kiểm tra trang đóng góp của bạn.
  • Nếu bạn không sử dụng JavaScript hoặc bạn đang vào một trang-không-thể loại, hãy chèn mã sau đây vào trang mới hiện ra:
#{{2010POTY/Vote|Tên_đăng_nhập_của_bạn}}--~~~~

Trong vòng đầu tiên: người dùng hội đủ điều kiện có thể bỏ phiếu bình chọn nhiều hình ảnh mà họ muốn ủng hộ (một phiếu bầu ủng hộ một hình ảnh).

Thể loại đoạt giải cao nhất, vị trí thứ hai và tốp 10 trong vòng đầu tiên sẽ được chọn ra để bỏ phiếu trong vòng chung kết. Nếu thể loại hạng nhất hoặc hạng hai cũng xuất hiện trong tốp 10, nó sẽ hội đủ điều kiện xét chọn theo cả hai cách, từ đó làm giảm số lượng lọt vào vòng chung kết.

Trong vòng chung kết: mỗi người dùng đủ điều kiện chỉ được phép bỏ phiếu một lần dành cho một hình trong vòng chung kết.