Commons:Picture of the Year/2012/Galleries/ml

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
  Picture of the Year 2012
   The Seventh Annual Wikimedia Commons POTY Contest

Thanks for your participation! The 2012 winners have been announced!

വർഗ്ഗമനുസരിച്ചുള്ള ചിത്രശാലകൾ[edit]

തരം Categories
ജീവികൾ ആർത്രോപോഡുകൾ ആർത്രോപോഡുകൾ (41)
ലെപിഡോപ്റ്റെറ ലെപിഡോപ്റ്റെറ (74)
പക്ഷികൾ പക്ഷികൾ (62)
സസ്തനങ്ങൾ സസ്തനങ്ങൾ (27)
മറ്റ് ജീവികൾ മറ്റ് ജീവികൾ (32)
സസ്യങ്ങളും ഫഞ്ചികളും സസ്യങ്ങളും ഫഞ്ചികളും സസ്യങ്ങളും ഫഞ്ചികളും (50)
അസ്ഥികൾ, തോടുകൾ, ഫോസിലുകൾ അസ്ഥികൾ, തോടുകൾ, ഫോസിലുകൾ അസ്ഥികൾ, തോടുകൾ, ഫോസിലുകൾ (18)
ആൾക്കാർ മനുഷ്യനും മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനുഷ്യനും മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും (63)
കലാസൃഷ്ടികൾ ചിത്രങ്ങളും രൂപരേഖകളും ചിത്രങ്ങളും രൂപരേഖകളും (62)
കൊത്തുപണികൾ, വിട്രൽ, കൊത്തിയെഴുതലുകൾ കൊത്തുപണികൾ, വിട്രൽ, കൊത്തിയെഴുതലുകൾ (44)
വാസ്തുവിദ്യ പട്ടണങ്ങളും നാശോന്മുഖ പ്രദേശങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും നാശോന്മുഖ പ്രദേശങ്ങളും (61)
നിർമ്മാണങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മാണങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും (98)
ഉൾഭാഗം ഉൾഭാഗം (62)
പനോരമകൾ പനോരമിക് ദൃശ്യങ്ങൾ പനോരമിക് ദൃശ്യങ്ങൾ (60)
പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ (60)
ജ്യോതിശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ഉപഗ്രഹം, ബാഹ്യാകാശം ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ഉപഗ്രഹം, ബാഹ്യാകാശം (39)
ഫോട്ടോഗ്രാഫി-ഇതര ചിത്രങ്ങൾ ഭൂപടങ്ങളും ഡയഗ്രമുകളും ഭൂപടങ്ങളും ഡയഗ്രമുകളും (44)
വസ്തുക്കളും മറ്റുള്ളവയും വാഹനങ്ങളും യാനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും യാനങ്ങളും (40)
വസ്തുക്കൾ, പാറകൾ, മറ്റുള്ളവ വസ്തുക്കൾ, പാറകൾ, മറ്റുള്ളവ (40)
ചലച്ചിത്രങ്ങളും അനിമേഷനുകളും ചലച്ചിത്രങ്ങളും അനിമേഷനുകളും (12)

2012-ലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി[edit]

2012-ലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ മാസക്രമത്തിൽ
January January (52)
February February (73)
March March (85)
April April (103)
May May (83)
June June (70)
July July (48)
August August (65)
September September (70)
October October (103)
November November (116)
December December (120)


2012-ലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി
January - June 2012 (466)
July - December 2012 (522)
2012-ലെ എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും (988)