Commons:Wiki Loves Earth 2014 in Macedonia

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Лого на Вики ја сака Земјата
Welcome to
Wiki Loves Earth 2014
in Macedonia
Кораб, Национален парк „Маврово“Бистра, Национален парк „Маврово“
Македонски: Видео-упатство за натпреварот
English: Instruction video for the contest
English: Wiki Loves Earth 2014 in Macedonia is the first photo contest for pictures of natural heritage in Macedonia that will take place from 1 May to 31 May 2014. The contest is aimed to collect pictures of natural heritage sites to illustrate articles in the worldwide free Internet encyclopedia Wikipedia and other Wikimedia Foundation projects.

Вики ја сака Земјата е меѓународен натпревар за фотографии на природното наследство на Земјата. Овој натпревар за првпат беше одржан во 2013 година на Викимедија Украина. Оваа година натпреварот се одржува ширум светот, со засега 18 пријавени земји-учеснички.

Вики ја сака Земјата 2014 во Македонија е првото одржување на овој натпревар во Македонија. Натпреварот ќе се одржи од 1 мај до 31 мај 2014. Целта на натпреварот е да се создадат квалитетни фотографии од заштитени природни убавини во Македонија, а потоа истите да се подигнат на Ризницата на Викимедија под слободна лиценца, со што ќе бидат слободни за употреба за разни проекти, како на пример, за илустрирање на статии во Википедија. За повеќе информации за проектот можете да ја видите и проектната страница на Википедија на македонски јазик.

Образец за подигање слики[edit]

Подигни слики!

Поврзано[edit]

Статистика/Statistics[edit]

(purge this page's cache)

Код
Code
Област
Area
Број на слики
No. of photos
A01 Category:Nature in National park Pelister 0
A02 Category:Nature in National park Mavrovo 0
A03 Category:Nature in National park Galičica 0
B01 Category:Nature in Ezerani 0
B02 Category:Nature in Tikveš 0
B03 Category:Nature in Lokvi 0
B04 Category:Nature in Ploče Litotelmi 0
C01 Category:Nature in Ohrid Lake 0
C02 Category:Nature in Prespa Lake 0
C03 Category:Nature in Dojran Lake 0
C04 Category:Nature in Markovi Kuli 0
C05 Category:Nature in Arboretum-Trubarevo-Ostrovo 0
C06 Category:Nature in Mlečnik 0
C07 Category:Nature in Ubavica 0
C08 Category:Nature in Slatinski Izvor 0
C09 Category:Nature in Prevalec 0
C10 Category:Nature in Karaslari 0
C11 Category:Nature in Konopište 0
C12 Category:Nature in Kale Banjičko 0
C13 Category:Nature in Zvegor 0
C14 Category:Nature in Kolešinski vodopad 0
C15 Category:Nature in Bazaltni ploči 0
C16 Category:Nature in Vevčanski izvori 0
C17 Category:Nature in Duvalo (Kosel) 0
C18 Category:Nature in Skopsko kale 0
C19 Category:Nature in Manastir (Mariovo) 0
C20 Category:Nature in Demirkapiska Klisura 0
C21 Category:Nature in Monospitovsko Blato 0
C22 Category:Nature in Morodvis 0
C23 Category:Nature in Kanjon na Gradešnička Reka 0
C24 Category:Nature in Smolarski vodopad 0
C25 Category:Nature in Gorna Slatinska peštera 0
C26 Category:Nature in Kuklica 0
C27 Category:Nature in Belešnička Reka 0
C28 Category:Nature in Zrze 0
C29 Category:Nature in Vodno 0
C30 Category:Nature in Kanjon Matka 0
C31 Category:Nature in Drenečka Klisura 0
C32 Category:Nature in Konče 0
C33 Category:Nature in Majdan 0
D01 Category:Nature in Katlanovsko Blato 0
D02 Category:Nature in Popova Šapka 0
D03 Category:Nature in Suvi Dol 0
D04 Category:Nature in Iberliska Reka 0
D05 Category:Nature in Garska Reka 0
D06 Category:Nature in Golem Kozjak 0
F01 Category:Nature in Jasen 0
G01 Category:Nature in unprotected areas in Macedonia 0