De Stijl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
G. Rietveld and V. Huszar. Space-Colour-Composition for the Grosse Berliner Kunstausstellung in Berlin. 1923.
Deutsch: De Stijl war eine niederländische Künstlervereinigung, benannt nach der 1917 gegründeten Zeitschrift gleichen Namens.
English: De Stijl was a Dutch artistic movement named after the periodical of the same name founded in 1917.
Français : De Stijl est un mouvement artistique néerlandais appelé d'après la revue de même nom, fondée en 1917.
Nederlands: De Stijl was een Nederlandse kunstbeweging genoemd naar het gelijknamige in 1917 opgerichte tijdschrift.

Contributors / Mitarbeiter / Collaborateurs / Medewerkers

[edit]

Zeitschrift / Magazine / Revue / Tijdschrift

[edit]
Main category: De Stijl (magazine)

Manifeste / Manifestos / Manifestes / Manifesten

[edit]

Ausstellungen / Exhibitions / Expositions / Tentoonstellingen

[edit]

Architectural designs / Architectonische ontwerpen

[edit]

Interior designs / Interieurontwerpen

[edit]

Sculptures / Beeldhouwwerken

[edit]

Paintings / Schilderijen

[edit]

by / door Theo van Doesburg

[edit]

Kunstgewerbe / Applied art / Arts appliqués / Toegepaste kunst

[edit]