Forging

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Deutsch: Schmieden ist das spanlose Umformen von Metallen zwischen zwei Werkzeugen. Es wird von Schmieden betrieben.
English: Forging is the term for shaping metal by using localized compressive forces.
Slovenčina: Kovanie je technologický proces objemového tvárnenia, pri ktorom v dôsledku pôsobenia vonkajších [síl dochádza k zmene štruktúry a tvaru materiálu, pričom sa nemení jeho objem.