Jindřich Eckert

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Významný fotograf Jindřich Eckert Od roku 1893 probíhala asanace historických čtvrtí Prahy pražského ghetta a částí Starého a Nového Města. V témže roce byla ustavena Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy , jejímž úkolem bylo provedení soupisu památek a dokumentace domů a ulic určených k asanaci. Jindřich Eckert pořídil v době svého členství komisi (1894 - 1898) 40 nových snímků a zapůjčil 500 fotografií z předchozích dvaceti let své tvorby.

Čeština: Jindřich Eckert

Snímky a popisky byly převzaty z galerie COMMONS Spolku Za Starou Prahu.


Jindřich Eckert[edit]

Fotografie Jindřicha Eckerta zachycující zbořené domy[edit]