Lanckorona

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Panorama
Polski: Lanckorona jest malowniczą wsią w południowo-wschodniej Polsce, w województwie Małopolska na podnóżu pasma Beskidu Makowskiego.
English: Lanckorona is a picturesque village in southeastern Poland in the Voivodship Lesser Poland at the foot of the Beskid Makowski.
Deutsch: Lanckorona ist ein malerisches Dorf im Südenosten Polens in der Wojewodschaft Kleinpolen am Fuss der Beskid Makowski.

Symbols/Symbole[edit]

Buildings/Budynki[edit]

Castle/Zamek[edit]

Churches/Kościoły[edit]

St. John/Św. Jana[edit]

Wooden Buildings/Domy drewniane[edit]

Old Bakery/Stara piekarnia[edit]

Train station/Dworzec[edit]