MS Isa

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: MS ISA - one of the series of bulk carriers built for Polska Żegluga Morska (Polsteam) by Mitsui shipyard in Chiba, Japan, in 1999-2000. Currently it is registered in Cyprus.
Polski: MS Isa - jeden z bliźniaczych masowców zbudowanych dla PŻM w stoczni Mitsui w Chiba (Japonia) w latach 1999-2000; obecnie pływa pod banderą cypryjską.