Military units of Warsaw Uprising

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English Legend: Categories on Commons are bold; articles in Polish Wikipedia are normal and articles in English Wikipedia are italic
polski Legenda: Kategorie na Commons są pisane tłustym drukiem; artukuły polskiej Wikipedii są pisane normalnym drukiem 
     a artukuły angielskiej Wikipedii są pisane pochylonym drukiem

English Units District of Warsaw of Armia Krajowa taking part in Warsaw Uprising
polski Oddziały okręgu warszawskiego AK biorące udział w Powstaniu Warszawskim

Category:AK Headquarters / Komenda Główna Armii_Krajowej[edit]

Grupa Warszawa Północ - Wachnowski[edit]

Grupa Śródmieście Północ - Radwan[edit]

Grupa Śródmieście Południe - Sławbor[edit]

Obwód Mokotów[edit]

Obwód Żywiciel / Sub-district II of Żoliborz[edit]


7 Pułk Piechoty Garłuch[edit]

Category:Kampinos Group / Grupa Kampinos[edit]

Territorial organisational units[edit]