Nääs

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Svenska: I början av 1600-talet uppfördes den första säteribyggnaden på Nääs av Erik Göransson Ulfsparre. Vid mitten av 1700-talet rev dåvarande ägaren, direktören i Ostindiska kompaniet Jakob von Utfall, den gamla byggnaden och uppförde på dess grund en envånings mangårdsbyggnad. Samtidigt tillkom de båda flyglarna. Sitt nuvarande utseende fick slottet på 1830-talet, då grosshandlare Peter Wilhelm Berg uppförde en andra våning. År 1868 köpte grosshandlare August Abrahamson Nääs och moderniserade slottet. Hela hans hem står kvar som ett förnämligt exempel på det sena 1800-talets inredningsideal. Slottet och egendomen förvaltas sedan 1901 av August Abrahamsons stiftelse.