Plasma lamp

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
العربية: مصباح البلازما
Čeština: Plazmová lampa je druh dekorativního osvětlovacího tělesa. Jedná se o skleněnou kouli plněnou inertním plynem (např. argonem). Tlak plynu je nízký, v komerčně vyráběných plazmových lampách se pohybuje okolo jedné setiny atmosféry. Uprostřed se nachází kovová elektroda připojená na vysokonapěťový transformátor pracující se střídavým proudem. Po zapnutí vzniká v plynu mnohonásobný výboj mezi elektrodou a skleněným povrchem.
Deutsch: Eine Plasmalampe ist ein physikalisches Spielzeug zu Dekorationszwecken. Es besteht aus einer zentrischen Elektrode welche von einem Glaskolben umgeben ist. Der Glaskolben ist mit verschiedenen Gasen gefüllt, wodurch es durch eine hochfrequente Wechselspannung, welche an der inneren Elektrode angelegt wird, zu Lichterscheinungen kommt.
English: A plasma lamp is a popular novelty item; it consists of a spherical electrode at the center of a larger sphere of clear glass, with the space between them filled with a mixture of gases at low pressure driven by a high-frequency, high-voltage alternating current.
Slovenščina: Plazemska svetilka je priljubljena novost; sestoji iz sferične elektrode v središču večje krogle čistega stekla, prostor med njima pa je napolnjen z mešanico plinov pri nizkem tlaku, ki jih napaja visokofrekvenčen, visokonapetostni alternirajoči tok.
Nederlands: Een plasma-lamp of plasma-bol is een populaire gadget bestaande uit een bolvormige elektrode binnenin een grotere glazen bol, waarbij de tussenliggende ruimte gevuld is met een gasmengsel bij lage druk. Een hoogfrequente sterke wisselspanning op de centrale elektrode wekt lichtgevende plasma-filamenten op.

Images[edit]

Videos[edit]