Poprad (river)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: Poprad is a river in north-eastern Slovakia and south-east Poland (Lesser Poland Voivodeship) starting in the Tatra Mountains and ending in the Dunajec. It forms partly the boarder between Poland and Slovakia.
Polski: Poprad jest rzeka w północno-wschodniej Słowacji i poludniowo-wschodniej Polsce z zrodlem w Tatrach i wplywajaca do Dunajca. Ona tworzy częściowo granice Polski i Słowacji
Deutsch: Poprad ist ein Fluß in der nordöstlichen Slowakei und im südöstlichen Polen, der in der Tatra entspringt und in den Dunajec mündet. Er stellt teilweise die polnisch-slowakische Grenze dar.
Français : Poprad est un cours d'eau a Pologne.


the Poprad between Slovakia and Poland

in Slovakia[edit]

in Poland[edit]

Leluchów[edit]

Muszyna[edit]

Stary Sącz[edit]

Nowy Sącz[edit]