Puszcza Bydgoska

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Polski: Puszcza Bydgoska
English: Puszcza Bydgoska, Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

Galeria przedstawia Puszczę Bydgoską wraz z położonymi na jej obszarze: rezerwatami przyrody, jeziorami, łąkami i innymi obiektami.

Typy siedliskowe drzewostanów w Puszczy Bydgoskiej[edit]

Wydmy śródlądowe[edit]

Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Puszczy Bydgoskiej są rozległe pola wydmowe. Pagóry piaszczyste o wysokościach względnych do 30 m, zostały usypane przez wiatry zachodnie, ok. 10 tys.lat p.n.e., po ustąpieniu lodowca i spływie wód roztopowych do Morza Północnego Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką.

Puszcza latem[edit]

Jesień i zima[edit]

Rośliny i grzyby[edit]

Rezerwat Łążyn[edit]

Przedmiotem ochrony jest zbliżony do naturalnego bór sosnowy z licznymi okazami starodrzewu.

Rezerwat Dziki Ostrów[edit]

Przedmiotem ochrony jest dąbrowa świetlista.

Piecki Jezuickie[edit]

Projektowany rezerwat florystyczny.

Jezioro Jezuickie[edit]

Największe jezioro w Puszczy Bydgoskiej.

Jezioro Nowe[edit]

Akwen w pobliżu wsi Suchatówka.

Inne cieki i akweny[edit]

Studzienieckie Łąki[edit]

Dawne bagna w pobliżu wsi Chrośna, odwodnione przez olędrów w XVIII w. Powstała sieć rowów melioracyjnych oraz Kanał Chrośniański odprowadzający wody do Zielonej Strugi.

Miejsca pamięci[edit]

Pożarzysko[edit]

Były poligon Kabat[edit]

Inne[edit]