Runestone

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: A runestone is a rock carved with runes and erected somewhere, usually to commemorate an event. See Category:Runestones for more pictures.
Slovenščina: Runski kamen je pokončno postavljena skala z izrezanimi runami v spomin na kateri dogodek. Za več slik glejte Category:Runestones.

Einangsteinen (Norway)[edit]

English: Einangsteinen is one of the oldest runestones still in its original place.
Slovenščina: Einangsteinen je eden izmed najstarejših kamnov, ki so še na svojem prvotnem mestu.

Vagnstein (Norway)[edit]

Runestones in Sweden[edit]

Runestones in Denmark[edit]