Service Civil International

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Logo
Deutsch: Service Civil International (SCI) ist eine internationale NGO, die Hilfs- und Friedensdienste auf freiwilliger Basis organisiert. Gegründet wurde die Organisation 1920 vom Schweizer Ingenieur Pierre Ceresole.
English: Service Civil International (SCI) is an international non-governmental voluntary service organisation and peace movement. The organisation was founded in 1920 by Swiss Engineer Pierre Ceresole.
Suomi: Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT on suomalainen rauhanjärjestö, jonka tarkoitus on ruohonjuuritason toiminnalla edistää rauhaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ympäristönsuojelua.
Français : Le Service Civil International (SCI) est une organisation non gouvernementale (ONG), qui organise des projets de volontariat contribuant à la construction de la paix. Elle a été fondée en 1920 principalement par l'ingénieur suisse Pierre Ceresole.
Italiano: Servizio Civile Internazionale (SCI) è una Organizzazione internazionale di volontariato per la pace, creata nel 1920 dall'iniziativa di un obiettore di coscienza Svizzero Pierre Ceresole.
Polski: Service Civil International (SCI) - międzynarodowa organizacja pozarządowa powstała w 1920 r., aby odbudować wzajemne zaufanie oraz możliwość pokojowej współpracy narodów, które walczyły ze sobą w I Wojnie Światowej.
Română: Service Civil International (SCI) este o organizaţie non-guvernamentală (ONG) care organizează proiecte de voluntariat al căror scop este promovarea păcii. SCI are 43 de ramuri in toată lumea şi a fost înfiinţată in 1920 de către inginerul elveţian Pierre Ceresole.

Pierre Ceresole: the founder = le fondateur[edit]

See also Pierre Ceresole on the SCI International Archives website.

Followers = premiers engagés[edit]

Committees = Comités[edit]

First workcamps = Premiers chantiers[edit]

Spain Civil War = Guerre d'Espagne[edit]

Modern workcamps = Chantiers récents = Campi di volontariato oggi[edit]