Template:Babel ne

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

ne - Nepali - नेपाली[edit]

Category:user ne, with subcategories Category:user ne-0, Category:user ne-1, Category:user ne-2, Category:user ne-3, Category:user ne-4, Category:user ne-N

आफ्नो पृष्ठमा नेपाली भाषाका निम्न टेम्प्लेट प्रयोग गर्नुस् :

  • {{user ne}} यो प्रयोगकर्ताको मातृभाषा नेपाली हो ।
  • {{user ne-4}} यो प्रयोगकर्ता नेपाली मातृभाषासरह योगदान गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • {{user ne-3}} यो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषामा उच्च स्तरको योगदान गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • {{user ne-2}} यो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषामा मध्यम स्तरको योगदान गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • {{user ne-1}} यो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषामा प्राथमिक स्तरको योगदान गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • {{user ne-0}} यो प्रयोगकर्तालाई नेपाली भाषासम्बन्धी कुनै ज्ञान छैन ।