Template:BotMoveToCommons/th

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Moved ภาพหรือสื่อนี้เป็นภาพหรือสื่อที่ถูกย้ายมาที่วิกิมีเดียคอมมอนส์จาก วิกิอื่นในโครงการวิกิมีเดีย โดยใช้สคริปต์ของบอต ข้อมูลเกี่ยวกับภาพหรือสื่อนี้ยังคงปรากฎอยู่ในหน้านี้ อย่างไรก็ดีข้อมูลเกี่ยวกับภาพหรือสื่อนี้ต้องการการตรวจสอบเนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในข้อมูล และยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่แสดงอยู่ในหน้านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ภาพหรือสื่อนี้ จนกว่าจะได้มีการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขจนถูกต้องแล้ว เมื่อภาพหรือสื่อนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว ให้นำป้ายนี้ออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูด้านล่าง (ตรวจสอบเดี๋ยวนี้)

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{BotMoveToCommons}} แทน!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BotMoveToCommons}} instead!